TOTAAL LABAUTOMATISERINGSSYSTEEM VOOR ACADEMISCH ZIEKENHUIS HEIDELBERG

Wanneer een eeuwenoude universiteit en een bedrijf dat de grenzen van de diagnostiek verlegt, hun krachten bundelen om nieuwe instrumenten voor microbiologische diagnostiek te ontwikkelen, verbetert dat de gezondheid van mensen over de hele wereld.

Inauguration of Laboratory (from left): Silvia Hardenbol, Business Director Central Europe, BD Life Sciences - Diagnostic Systems; Patrick R. Murray, PhD, Sr. Director, Worldwide Scientific Affairs, BD Life Science - Diagnostic Systems; Irmtraut Gürkan, Business Director, University Hospital Heidelberg; Prof. Dr. Klaus Heeg, Medical Director, Department of Medical Microbiology and Hygiene; Prof. Guido Adler, Chief Medical Director and Chairman of the Board.
Ingebruikname laboratorium (v.l.n.r.): Silvia Hardenbol, zakelijk directeur Centraal Europa, BD Life Sciences - Diagnostic Systems; Patrick R. Murray, PhD, sr. directeur, Worldwide Scientific Affairs, BD Life Sciences - Diagnostic Systems; Irmtraut Gürkan, zakelijk directeur academisch ziekenhuis Heidelberg; prof. dr. Klaus Heeg, medisch directeur, afdeling medische microbiologie en hygiëne; prof. Guido Adler, leidinggevend medisch directeur en bestuursvoorzitter.

In samenwerking met BD Duitsland heeft het academisch ziekenhuis van Heidelberg een systeem voor totale labautomatisering (TLA) van BD Kiestra™ aangekocht voor het microbiologisch laboratorium. Het systeem van BD Kiestra™ bood zowel BD als het ziekenhuis de mogelijkheid om zich te presenteren als innovatieve partner binnen een project dat is gericht op terugdringing van infecties in ziekenhuizen door snellere opsporing en analyse van microben, waardoor sneller een passende behandeling kan worden gestart. Dit is niet alleen in het belang van patiënten - het verkort hun ziekenhuisverblijf en vermindert de belasting die een infectie voor hen kan opleveren - maar vermindert ook de kosten van infecties voor het hele gezondheidsstelsel.

De opening van het TLA-systeem van BD Kiestra vormde ook de start voor een ander initiatief van BD en het academisch ziekenhuis van Heidelberg: een onderzoek naar de wijze waarop automatisering kan bijdragen aan voorkoming van de verspreiding van microben in het ziekenhuis en verbetering van de aanpak van antibioticaresistentie. Beide onderwerpen zijn grote uitdagingen voor medische instellingen in Duitsland.

Dr. Klaus Heeg, medisch directeur van het Instituut voor Medische Microbiologie en Hygiëne, sprak over de huidige stand van zaken m.b.t. ziekenhuisinfecties en antibioticaresistentie in Duitsland. "Als we een infectie en de exacte bacterie die hiervoor verantwoordelijk is, sneller kunnen herkennen, kunnen we eerder de juiste behandeling starten. Ook kunnen we besmette patiënten eerder isoleren en zo het risico dat anderen besmet raken, verminderen en ze uit isolatie halen zodra de infectie over is. We weten uit studies dat het starten van de juiste behandeling na een snelle diagnose zowel de ernst en duur van een infectie als de genezingstijd per patiënt kan verminderen. Dit zijn de doelen waaraan we de komende paar jaar zullen werken."

Irmtraut Gürkan, commercieel directeur van het academisch ziekenhuis van Heidelberg zei hierover: "Als er geen duidelijke diagnose is, moet de patiënt geïsoleerd worden, wat extra werk op de zaal oplevert en de capaciteit beperkt. Een snelle diagnose is daarom voordelig. Zonder automatisering zou een laboratorium de enorm toegenomen werkdruk alleen aankunnen door meer mensen aan te nemen."