Nyheter & EvenemangBD Preanalytical Systems
NYHET! BD Microtainer® MAP – mikrorör för enklare hantering.


Det första instrumentkompatibla mikroröret utan rörförlängare

Vi värdesätter patientsäkerhet. Vi värdesätter er tid.

För att ni lättare ska kunna fokusera på er patient under provtagningen låt BD Microtainer® MAP – mikrorör för enklare hantering ta hand om provet.

När varje droppe är viktig!

  • Minskning av den manuella hanteringen, mängden arbetsmaterial och tillhörande kostnader
  • Patientidentifikation med standardetiketter för att undvika eventuella felmärkningar och/eller ommärkning
  • Med allt i ett-utformning som är lättare att hantera innebär att användaren inte behöver sätta ihop eller kasta bort extra kontaminerade delar

BD Microtainer® MAP – mikrorör för enklare hantering är avsedda att hjälpa er att driva ert laboratorium så effektivt som möjligt, förbättra säkerheten och kvalitén vid provtagning och testning av kapillärblod på bl. a. patienter vars vener kan vara svåråtkomliga, exempelvis spädbarn, barn, onkologipatienter och äldre personer.

Historiskt sett har provtagning av små volymer kapillärblod haft längre hanteringstid på grund av inkompatibilitet med automatiska testinstrument och en högre risk för fel vid patientidentifiering.

BD Microtainer MAP®-röret är det första kapillärröret för mindre volymer som passar för standardetiketter för patientidentifiering, vilket minskar risken för felmärkta prover och som samtidigt är fullständigt kompatibelt med de flesta automatiska hematologiinstrument. Det här är en avgörande förbättring för patienter som har svårt att lämna ett tillräckligt stort blodprov till viktiga diagnostiska tester.

För laboratoriet PDF    BD Microtainer®- produktfamilj     För blodprovtagning