Aktualności i WydarzeniaBD bierze udział w XVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej


 

W dniach 15 – 18 września 2013 roku w Warszawie, na terenie Centrum Kongresowego GROMADA odbędzię się XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

BD serdecznie zaprasza na swoje stoisko oraz na specjalnie przygotowane wykłady.

Odbywający się co 3 lata Zjazd jest najważniejszą i najlepszą okazją do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz twórczychdyskusji,przydatnych i ważnych dla jakości  pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych i placówkach naukowo – badawczych.

Na stoisku BD można będzie otrzymać fachową wiedzę na temat naszych produktów, a także materiały je opisujące.

Podczas trwania konferencji, w  dniu 16 września od godz. 13.00 do 14.00 odbędą się nasze warsztaty firmowe:

I. Faza przedlaboratoryjna badań analitycznych (sala AMETYST)

1. ”Praktyczne aspekty laboratoryjnej diagnostyki zaburzeń hemostazy”

    - prof.dr hab.n.med. Jerzy Windyga- Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii,Warszawa

2. “Laboratoryjny Detektyw” – interferencje pojawiające się w fazie przedanalitycznej badań ( wykład interaktywny)

     - Stephen Church, BD Diagnostics-Preanalytical Systems, Oxford

II. Cytometria przepływowa (sala AGAT)

1. Kliniczne zastosowania cytometrii przepływowej dr Jerzy Kantorski (BD Biosciences)

2. Błędy w pomiarach metodą cytometrii przepływowejdr Jerzy Kantorski (BD Biosciences)

 

Zapraszamy serdecznie!