Aktualności i WydarzeniaRekomendacje EUCAST a BD Phoenix™


Niedawno pisaliśmy o nowych panelach PhoenixTM dla Gram ujemnych bakterii z rozszerzonym spektrum rozcieńczeń dla karbapenemów. BD nieustannie udoskonala system Phoenix o czym może świadczyć oficjalna notatka umieszczona na stronie EUCAST. Pokazuje ona bardzo czytelnie zgodność różnych systemów do oznaczania lekowrażliowści z rekomendacjami EUCAST. Polecamy śledzenie tej notatki, która jest bardzo często uaktualniana i pozwala w sposób obiektywny ocenić starania producentów. Użytkowników BD Phoenix’a pragniemy poinformować, że nasz analizator wypada w świetle tego zestawienia bardzo dobrze. EUCAST smiley

 

Zapraszamy do zapoznania się z notatką na oficjalnej stronie EUCAST: http://www.eucast.org/antimicrobial_susceptibility_ testing/compliance_of_manufacturers