Aktualności i WydarzeniaTest BD MAX™ StaphSR Assay z technologią eXTended Detection [Rozszerzonego wykrywania] otrzymuje znak CE


 

 

Nowatorski test molekularny do badań przedoperacyjnych
wykrywa nowo odkryte szczepy MRSA

StaphSR

 

Baltimore, MD (2 września 2013) – BD Diagnostics, segment BD (Becton, Dickinson and Company), ogłosiła dziś, że w Europie dostępny jest już test BD MAX™ StaphSR Assay z technologią eXTended Detection, posiadający znak CE, do stosowania na w pełni zautomatyzowanym systemie BD MAX™. Test rozszerzonego wykrywania dokładnie identyfikuje Staphylococcus aureus i metycylinoopornyStaphylococcus aureus (MRSA) w wymazach z nosa u pacjentów po zabiegach operacyjnych zagrożonych kolonizacją. Jest to jedyny dostępny na rynku test molekularny, który wykrywa zarówno cel MREJ znajdowany jedynie w MRSA, jak i geny lekooporności: mecA i niedawno odkrytą kasetę mecC.[i]

Zakażenia miejsca operowanego (ZMO) to najpowszechniej występujące zakażenie związane z opieką zdrowotną u pacjentów po zabiegach operacyjnych. [ii] Zakażenia te związane są z coraz dłuższym czasem hospitalizacji wynoszącym od siedmiu do dziesięciu dni, które pociągają za sobą koszt nawet $29.000 dla jednego epizodu. [iii] U pacjentów, u których rozwinie się SSI, ryzyko zgonu jest dwa do jedenastu razy wyższe niż u pacjentów bez SSI. [iv] Nosicielstwo S. aureus w jamie nosowej jest jasno określonym czynnikiem ryzyka późniejszej infekcji u pacjentów po zabiegach operacyjnych. Szybkie badanie i celowana dekolonizacja zmniejszają SSI i zapewniają poprawę wyników klinicznych i ekonomicznych dla pacjentów po zabiegach operacyjnych. [v]

BD MAX panel and card

„Błyskawicznie powiększające się menu w pełni zautomatyzowanego Systemu BD MAX™ dostarcza laboratoriom szpitalnym elastycznego, wydajnego i oszczędnego rozwiązania do przeprowadzania dokładnych analiz molekularnych”-powiedział Tom Polen, Prezes BD Diagnostics – Systemy Diagnostyczne. „Test BD MAX™ StaphSR może być przeprowadzany jednocześnie z testami w kierunku MRSA, Clostridium difficile i innymi, umożliwiając laboratoriom elastyczność potrzebną do konsolidacji analiz molekularnych na jednej platformie, a tym samym zwiększając ogólną wydajność i zmniejszając koszty.”

Dostarczając wyniki w ciągu około dwóch godzin, w porównaniu z dwoma dniami potrzebnymi przy metodach hodowli kultur bakteryjnych, test BD MAX™ StaphSR zapewnia dokładną identyfikację skolonizowanych pacjentów w odpowiednim czasie. Testy, które nie wykrywają szczepów mecC, podatne są na podawanie fałszywie ujemnych wyników. [vii] Test BD MAX™ StaphSR obejmuje rownież mecA,  dzięki czemu zapewnia dokładne wykrywanie szczepów “dropout”, które utraciły ten gen i mogą pozostać niewykryte przy stosowaniu innych metod.

System BD MAX™ jest pierwszym i jedynym w pełni zautomatyzowanym, laboratoryjnym systemem molekularnym zaprojektowanym do wykonywania szerokiego zakresu analiz molekularnych. Coraz większe menu testów zawiera BD MAX™ MRSA do wykrywania MRSA i BD MAX™ Cdiff do wykrywania toksynogennych Clostridium difficile. Wprowadzenie testu BD MAX™ StaphSR na rynek europejski stanowi zobowiązanie BD do szybkiego rozszerzania jego menu, oferując laboratoriom szeroki zakres analiz molekularnych, które zaspokajają zarówno ich aktualne, jak i przyszłe potrzeby kliniczne.

O BD

BD jest wiodącą na świecie firmą technologii medycznych, która opracowuje, produkuje i sprzedaje wyroby medyczne, systemy instrumentalne i odczynniki. Spółka jest zaangażowana w poprawę zdrowia ludzi na całym świecie. BD koncentruje się na poprawie dostarczania leków, zwiększeniu jakości i szybkości diagnozowania chorób zakaźnych i nowotworów, i przyspieszaniu postępu badań, odkrywania nowych leków i szczepionek. Możliwości BD walnie przyczyniają się do zwalczania wielu chorób, które stanowią najbardziej naglący problem świata. Założona w 1897 roku, posiadająca siedzibę we Franklin Lakes, New Jersey, BD zatrudnia prawie 30.000 pracowników w ponad 50 krajach na całym świecie. Spółka obsługuje instytucje opieki zdrowotnej, badaczy nauk przyrodniczych, laboratoria kliniczne, przemysł farmaceutyczny i ogół ludności. Więcej informacji znajduje się na stronie www.bd.com.

###


[i]Laurent et al., Emerging Infectious Disease 2012;18:1465-1467

[ii]Mangram et al.,. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:247-280

[iii]Anderson et al., Infect Control Hosp Epidemiol 2008; 29:S51–S61

[iv]Anderson et al., Infect Control Hosp Epidemiol 2008; 29:S51–S61

[v]Bode et al., N Engl J Med 2010;362:9-17

[vi]Van Rijen et al., PLoS ONE 2012;7(8): e43065

[vii]Garcia-Alvarez et al., Lancet Infect Dis. 2011;11:595-603