Aktualności i WydarzeniaMiędzynarodowy Dzień Sepsy - 13 września 2013


Międzynarodowy Dzień Sepsy jest inicjatywą Global Sepsis Alliance mającą na celu zwiększenie świadomości wśród opinii publicznej oraz profesjonalistów o zagrożeniach, które niesie ze sobą sepsa. Ciężkie przypadki sepsy są często śmiertelnymi w skutkach zapaleniami dotykającymi cały organizm w odpowiedzi na zakażenia krwi, często komplikowanymi poprzez zaburzenia funkcjonowania organów. Pomimo nowoczesnych i zaawansowanych technologii medycznych takich jak szczepionki, terapie antybiotykowe czy intensywna terapia jest to wciąż najczęstsza przyczyna zgonów powodowanych infekcjami na świecie. W odróżnieniu od raka, cukrzycy czy gruźlicy, objawy sepsy pozostają najsłabiej rozpoznawalne.

Sepsis

Diagnostyka odgrywa kluczową rolę w rozpoznaniu sepsy u pacjenta i umożliwia lekarzom wybranie i zastosowane odpowiedniej antybiotykoterapii. Wskazania dotyczące diagnostyki sepsy zalecają stosowanie posiewów krwi, kluczowych dla wykrycia patogenu powodującego infekcję przed rozpoczęciem terapii antybiotykowej. Systemy do hodowli krwi BD BACTECTM umożliwiają diagnostykę infekcji z krwi szybko i dokładnie, co jest decydującym krokiem do wykrycia zakażenia sepsą.

Czy wiesz, że:

  • sepsa jest powszechniejsza niż udary, choroby serca oraz większość powszechnie występujących typów raka, a jej diagnostyka wciąż otrzymuje niższe dofinansowania z budżetu;
  • sepsa powoduje rocznie więcej zgonów niż rak prostaty, tak piersi oraz HIV/AIDS łącznie;
  • co minutę 14 osób na świecie umiera z powodu sepsy;
  • współczynnik śmiertelności powodowanej sepsą jest prawie ośmiokrotnie wyższy niż współczynniki śmiertelności innych chorób powodujących potrzebę opieki szpitalnej?

BD jest dumne z możliwości wspierania Global Sepsis Alliance poprzez podnoszenie świadomości o tej groźnej chorobie w Międzynarodowy Dzień Sepsy. Do 2020 Międzynarodowy Dzień Sepsy chce osiągnąć następujące cele:

  • nakłonić co najmniej dwie trzecie placówek zdrowotnych na świecie do podpisania World Sepsis Declaration;
  • zmniejszyć liczbę zachorowań na sepsę o 20%;
  • zwiększyć przeżywalność chorych na sepsę na świecie;
  • zwiększyć pomoc państwową dla poprawy jakości diagnostyki i leczenia sepsy (n.p. poprzez wyższe dotacje na badania i rozwój).

Co możesz zrobić:

  • podpisać World Sepsis Declaration
  • informować: współpracowników, rodzinę, znajomych oraz klientów. Sepsa dotyczy każdego z nas.

Dowiedz się więcej na temat sepsy oraz tego, jaką role odgrywa BD w jej diagnostyce.