Aktualności i WydarzeniaIgły 12,7mm zostały wycofane z rynku z uwagi na najnowsze doniesienia kliniczne


Obecnie na rynku w ofercie znajdują się dwa typy igieł o długości 8 mm i 5 mm.
Są one dostępne w aptekach, pakowane po 100 sztuk.

 

Dlaczego właśnie igły 5 i 8 mm są wystarczające?

Aby zapewnić odpowiednie działanie insuliny, należy ją podać do warstwy podskórnej tkanki tłuszczowej. Zdarza się jednak, że w skutek niewłaściwej techniki iniekcji lub źle dobranej długości igły, insulina zostaje wstrzyknięta do tkanki mięśniowej powodując gwałtowne, niepożądane zmiany w poziomie glukozy we krwi, zwiększając przez to ryzyko wystąpienia hipoglikemii.

Warto podkreślić, że o ile grubość skóry wynosi średnio 2 mm i jest względnie stała, o tyle grubość podskórnej warstwy tłuszczu cechuje znaczna zmienność. Tym samym igła wystarczająco krótka, aby wprowadzić insulinę do podskórnej warstwy tłuszczu w jednaj strefie wstrzykiwania, może się okazać za długa w sąsiedniej strefie, powodując ryzyko wstrzyknięcia domięśniowego.

Wykonywanie iniekcji insuliny z zastosowaniem igieł krótszych niż 12,7 mm (8 mm /5 mm) pozwala zminimalizować ryzyko niezamierzonej iniekcji domięśniowej.

Bezpieczeństwo i skuteczność igieł krótkich zostały dowiedzione w badaniach naukowych (badania na życzenie). Wyniki tych badań potwierdzają, że igły krótkie zapewniają skuteczne podanie insuliny do tkanki podskórnej w każdym z miejsc iniekcji pod kątem 90°, bez konieczności unoszenia fałdu skórnego. W badaniu wykazano, że prawdopodobieństwo wstrzyknięcia domięśniowego w zależności od długości igły może wynosić 1,8 % przy 5 mm, 5,7 % przy 6 mm i 15,3 % przy 8 mm. Każdemu małemu pacjentowi warto polecać igły o długości 5mm, ponieważ są one wystarczająco długie aby za każdym razem przechodzić przez skórę a jednocześnie na tyle krótkie, aby w większości wypadków nie dopuścić do osiągnięcia warstwy mięśniowej.

Krótkie Igły do penów firmy BD pozwalają na:

1. Zmniejszenie ryzyka wstrzyknięcia domięśniowego

2. Cienka ściana igły umożliwia lepszy przepływ insuliny

3. Igły pasują do wszystkich wstrzykiwaczy zgodnie z certyfikatem kompatybilności

4. Prosta technika wstrzykiwania u większości pacjentów bez konieczności chwytania fałdu skórnego.