Aktualności i WydarzeniaBD Totalys™ MultiProcessor otrzymuje oznakowanie CE/IVD w Europie


BD Diagnostics prezentuje zintegrowane narzędzia do

badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy

na konferencji EUROGIN 2013

 

BD TotalysTM MultiProcessor otrzymuje oznakowanie CE/IVD w Europie

Test BD OnclarityTM HPV do systemu BD Viper™ LT

 

Florencja, Włochy (6 listopada 2013) – BD Diagnostics, segment firmy BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), światowy lider w dziedzinie technologii medycznych, podał dziś na kongresie EUROGIN 2013 do publicznej wiadomości, że BD TotalysTM MultiProcessor - automatyczne narzędzie konsolidujące wstępną analizę za pomocą BD SurePath™ (testu Pap opartego na płynnym podłożu) z podwielokrotnością molekularną, pozwalające na zachowanie integralności próbki przy jednoczesnej optymalizacji wydajności laboratorium - otrzymał oznakowanie CE/IVD. Firma wsparła również sesję konferencyjną dotyczącą działania nowego testu BD OnclarityTM HPV na systemie BD ViperTM LT, który oczekuje na  certyfikację UE.  

BD Totalys system

,,Te innowacyjne produkty stanowią integralną część portfolio produktów BD służących ochronie zdrowia kobiet i uzupełnienia sieci kompleksowego nadzoru, wysokiej precyzji badań diagnostycznych i jasno określonego podejścia do prowadzenia pacjenta - jednym słowem, wszystkich ważnych składników przyczyniających się do poprawy jakości opieki nad pacjentem", powiedział Paul Holt, Lider Segmentu Rynku Globalnego, Women's Health & Cancer - BD Diagnostics. ,,Współpraca laboratoriów i lekarzy z BD Diagnostics na tak gwałtownie zmieniającej się scenie badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy, przynosi korzyści w postaci wysoce zindywidualizowanego podejścia i rozwiązań opartych na najnowszych technologiach.”

BD Totalys MultiProcessor jest odzwierciedleniem idealnej harmonii między automatyzacją i elastycznością - między usprawnianiem procesów i usuwaniem niewydolności. Wysoce zautomatyzowany proces przygotowania próbki do przeprowadzania badań cytologicznych i molekularnych, wpływa na wzrost wydajności laboratorium, redukując jednocześnie czas pracy dzięki systemowi losowego umieszczania próbek. System daje możliwość zdalnego świadczenia usług diagnostycznych i innych, zapewniając optymalny czas działania.  

Test BD Onclarity HPV wykrywa DNA onkogenów E6/E7 i pozwala lekarzom na dostęp do dokładniejszych informacji na temat genotypu wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), na podstawie których mogą oni podejmować przemyślane decyzje lecznicze. W wyniku przeprowadzenia testu BD Onclarity HPV otrzymujemy dane o sześciu odrębnych  genotypach wysokiego ryzyka (HR) HPV (16, 18, 45, 31, 51, 52), a także o ośmiu pozostałych typach HR w trzech grupach: (33, 58), (35, 39, 68) oraz (56, 59, 66). Wyniki genotypów i grup genotypów wysokiego ryzyka uzyskuje się z tej samej próbki, bez konieczności wprowadzania dodatkowych etapów przetwarzania.  

Test BD Onclarity HPV został zaprojektowany do stosowania na systemie BD Viper LT - urządzeniu stołowym umożliwiającym automatyczną konfigurację próbki, ekstrakcję, detekcję i amplifikację DNA w technice PCR* czasu rzeczywistego, przy minimalnej interwencji techników laboratoryjnych w trakcie przetwarzania. Integralny projekt systemu BD Viper LT w połączeniu z łatwością obsługi urządzenia, sprzyja adaptacji systemu zarówno do warunków laboratoriów cytologicznych, jak i molekularnych.

Test BD Onclarity HPV oczekuje obecnie na certyfikację UE. Przewiduje się, że zostanie wprowadzony na rynek europejski i azjatycki w grudniu 2013 roku. Produkt nie znajduje się w sprzedaży, ani nie jest dystrybuowany na rynku amerykańskim.

Niemalże wszystkie przypadki zachorowań na raka szyjki macicy powodowane są przez specyficzne typy wirusa brodawczaka ludzkiego (ang. human papillomavirus, HPV). 1 Pomimo obecności przeszło 100 genotypów HPV, określono 14 genotypów wysokiego ryzyka (ang. high risk, HR), które uważane są zarakotwórcze.2Wiele kobiet z dodatnim wynikiem testu na obecność HR HPV, samoistnie zwalczy zakażenie zanim zdąży ono rozwinąć się w raka szyjki macicy.3  

O firmie BD

Firma BD jest wiodącym producentem technologii medycznych na świecie, opracowującym, wytwarzającym i dystrybuującym wyroby medyczne, systemy przyrządów i odczynniki. Firma jest oddana sprawie poprawy zdrowia ludzi na całym świecie. W centrum zainteresowania BD leży optymalizacja dostarczania leków, poprawa jakości i skrócenie czasu rozpoznawania chorób zakaźnych i nowotworów, działanie na rzecz rozwoju badań naukowych, odkryć i produkcji nowych leków i szczepionek. Potencjał BD ma zasadnicze znaczenie w walce z wieloma z najbardziej naglącymi schorzeniami na świecie. Założona w roku1897, z siedzibą we Franklin Lanes w stanie New Jersey (USA), firma BD zatrudnia około 30 tysięcy pracowników w przeszło 50 krajach na całym świecie. Firma świadczy usługi na rzecz instytucji opieki zdrowotnej, badań z zakresu nauk o życiu, laboratoriów klinicznych, przemysłu farmaceutycznego i ogółu społeczeństwa. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.bd.com.

*(ang. polymerase chain reaction) łańcuchowa reakcja polimerazy

 


###

1.             Walboomers JM, Jacobs MV, Manos MM, Bosch FX, Kummer JA, et al.1999. The Journal of pathology 189:12-19

2.             Munoz N, Bosch FX, de Sanjose S, Herrero R, Castellsague X, et al. 2003. The New England journal of medicine 348:518-27

3.             Moscicki AB, Schiffman M, Burchell A, Albero G, Giuliano AR, et al. 2012. Vaccine 30 Suppl 5:F24-3