Aktualności i WydarzeniaPrzeciwciało IREM-2 (CD300e) jako nowość w ofercie BDB