Aktualności i WydarzeniaBD Micro-Fine™ Plus 5mm - istotne zmniejszenie ryzyka wstrzyknięcia domięśniowego i ograniczenie ryzyka wystąpienia hipoglikemii


Badanie* wykazało, że insulina wstrzyknięta w aktywny mięsień może być zaabsorbowana z szybkością ponad dwa razy większą niż insulina w sposób prawidłowy wstrzyknięta do podskórnej warstwy tłuszczu. Utrudnia to pacjentom kontrolowanie stężenia glukozy we krwi i może powodować zwiększenie częstości występowania hipoglikemii.

Igły Microfine Plus

Dlatego pora na zmianę na igły do wstrzykiwaczy BD Micro-FineTM Plus 5mm

Igły Microfine Plus         

1. Zmniejszenie ryzyka wstrzyknięcia domięśniowego

2. Cienka ściana igły umożliwia lepszy przepływ insuliny

3. Pasuje do wszystkich wstrzykiwaczy stosowanych w leczeniu cukrzycy **

4. Prosta technika wstrzykiwania, u większości pacjentów bez konieczności chwytania fałdu skóry

statystyki          

 

 

Obliczone prawdopodobieństwo wstrzyknięcia domięśniowego w zależności od odługosci igły**

Igła wprowadzona pod kątem 90o bez chwytania fałdu skóry u dorosłych

 

*Frid Anders, Jan & Linde Brigitta. Hypoglycaemia Risk Exercise after Intramuscular Injection of Insulin in Tigh in IDDM. Diabetes Care, Vol. 13, No. 5, May 1990, 473-477

**Lista wstrzykiwaczy kompatybilnych z igłami BD na życzenie