Aktualności i WydarzeniaBD BACTEC™ w literaturze światowej


System BACTECTM do monitorowania posiewów krwi i innych płynów ustrojowych jest niezawodnym, stabilnym, wiarygodnym systemem, o którym ciągle pisze się w światowej literaturze w samych superlatywach. Dla wszystkich użytkowników aparatów BACTECTM oraz dla tych, którzy się jeszcze wahają, przedstawiamy przegląd ostatniej literatury światowej.

Selection of blood culture media matters – antybiotic prescribing and deescalationare influenced by recovery rate diffferences between blood culture media, R.Zadroga i inni, Infectious disease, Hennepin Country Medical Center, Minneapolis, USA.

Ładny i znaczący tytuł publikacji. Autorzy silnie koncentrują się na właściwym doborze podłóż, które to ma ogromne przełożenie na finalne wyniki leczenia pacjentów i powinno iść w parze z rekomendacjami mówiącymi o jak najszybszym podjęciu właściwego leczenia w przypadku pacjentów z sespsą. W tej publikacj system BACTECTM wykrył 2x więcej drobnoustrojów niż inny dostępny system, co miało kluczowy wpływ na zastosowaną antybiotykoterapię.

Przeczytaj publikację

Plakat: Validation of the module for blood volume monitoring on the BD Epicenter™ system as a continous quality improvement measure., Liselotte Coorevitis i inni, Saint Lucas Hospital, Belgia.

W tej publikacji autorzy podejmują bardzo ważny element procedury monitorowania czystości mikrobiologicznej krwi, a mianowicie objętość pobranej krwi na posiew. BD wyprodukowało oprogramowanie, które jest częścią zintegrowanej platformy spinającej urządzenia BD o nazwie BD EpiCenterTM. Oprogramowanie to analizuje objętości materiałów pobranych na danych oddziałach szpitalnych i raportuje odchylenia od rekomendowanych objętości. Oprogramowanie to pozwala na monitorowanie jakości procedur pobierania krwi w szpitalu i analizę wyników badań mikrobiologicznych. Unikalne narzędzie charakterystyczne tylko dla BACTEC’a.

Przeczytaj publikację

Comparison of the Bactec blood culture system with conventional culture of cerebrospinal fluid samples, Calderaro A. i inni, University of Parma, Włochy.

W tej publikacji autorzy podnoszą temat wiarygodności i przydatności systemu BACTECTM do monitorowania płynów innych niż krew. Wyniki okazały się o wiele lepsze niż w oparciu tylko o posiewy konwencjonalne na podłożach stałych. Istotnym elementem uzupełniającym obraz tego faktu jest użycie przez autorów suplementu FOS, o którym pisaliśmy w poprzednim liście.  Suplement ten uzupełnia braki istotnych elementów składowych krwi, a które to podnoszą znacznie odzysk bakterii i grzybów (suplement ten spełnia w 100% swoje zadanie). Dodawanie gotowego suplementu lub odwłóknionej krwi baraniej w przypadku systemów nie posiadających gotowego suplementu, jest elementem dobrej praktyki laboratoryjnej.

Przeczytaj publikację

 

 

 

 

Bactec botthe