Aktualności i WydarzeniaAutomatyzacja laboratorium z BD Kiestra™ WCA


Chcielibyśmy przypomnieć Państwu, że firma BD jako obecnie jedyna firma na rynku diagnostycznym posiada w swojej ofercie w pełni zautomatyzowaną linię mikrobiologiczną tzn: BD KiestraTM WCA (Work Cell Automation). 
 
BD KiestraTM WCA to w skrócie:
  1. Automatyzacja posiewu materiału na podłoże stałe i płynne !materiału płynnego i stałego! – BD InoqulATM
  2. Automatyczny system sortownia podłoży zależnie od wewnętrznych procedur – BD SorterA
  3. Automatyczny transport posianych podłoży do Smart Inkubatorów wraz z automatycznym podglądem wzrostu i elektroniczną wizualizacją – BD ReadaATM
  4. W przygotowaniu urządzenie do automatycznego nakładania krążków antybiotykowych z odczytem – BD SensiDiscA
  5. W przygotowaniu urządzenie do automatycznego posiewu kolonii na płytkę targetową systemu MaldiTof Biotyper – BD MaldiTofA.
 
Wszystkie te urządzenia można nabywać oddzielnie, a w sumie stanowią jedną, w pełni zintegrowaną linię mikrobiologiczną.
 
Obecnie w Europie pracuje ponad 40 systemów BD KiestraTM. Zachęcamy do zgłaszania chęci obejrzenia naszego rozwiązania w laboratorium i planowania pozytywnych rewolucji w swoich laboratoriach!