Aktualności i WydarzeniaWykrywanie szczepów MRSA mecC-pozytywnych przez BBL Mueller-Hinton II Agar


 
Dział R&D (reaserch and developement) firmy BD opublikował ostatnio deklarację mówiącą o niezawodności podłoża BBL Mueller-Hinton II Agar (nr kat 254032, 254081, 254062, 254518) w wykrywaniu szczepów MRSA mecC-pozytywnych. Na podstawie wewnętrznych badań BD z całą odpowiedzialnością deklaruję, że wszystkie przebadane szczepy MRSA mecC-pozytywne zostały poprawnie zidentyfikowane przy użyciu metody dyfuzyjno-krążkowej i wyżej wymienionego podłoża. 
 
Dodatkowo szczepy te zostały poprawnie zidentyfikowane przy użyciu Chromagarów MRSA II (nr kat. 257434, 257435) oraz Chromagaru S.aureus (nr kat. 257074, 257099). Pełną treść tego listu z dodatkowymi odniesieniami do zaleceń EUCAST w kwestii interpretacji wartości MIC dla cefoksytyny i oksacyliny znajdą Państwo w tutaj.