Aktualności i WydarzeniaBezpieczne igły do wstrzykiwaczy z podwójnym zabezpieczeniem


Prawidłowa technika iniekcji przy użyciu

dwustronnie bezpiecznej igły do wstrzykiwaczy.

  

BD AutoShield™ Duo

Pierwsza Bezpieczna Igła do Wstrzykiwaczy,  oferująca ochronę zarówno od strony pacjenta, jak i końcówki wstrzykiwacza

 Automatyczna Podwójna Ochrona

BD AutoShield™ Duo 

Obie osłony automatycznie blokują się po dokonaniu wstrzyknięcia, aby pomóc w zapobieganiu przypadkowym zakłuciom igłą po obu stronach igły.

BD AutoShield™ Duo jest pierwszą bezpieczną igłą do wstrzykiwaczy dostępną w rozmiarze 5mm z Automatyczną Podwójną Ochroną.

Przed wstrzyknięciem igła jest chroniona:

Podczas wstrzyknięcia osłony wycofują się:

 

Po wstrzyknięciu, igła jest chroniona:

Od strony pacjenta,

czerwona taśma znacznika potwierdzi, że mechanizmy zabezpieczające zostały aktywowane. Po wycofaniu ze skóry pacjenta, osłona od strony pacjenta zostanie zablokowana.

Od strony wstrzykiwacza,

ochrona jest potwierdzona, gdy pomarańczowa osłona zostanie rozlokowana i ukryje igłę po wyjęciu ze wstrzykiwacza.

 BD AutoShield™ Duo o rozmiarze 5 mm

jest najkrótszą bezpieczną igłą do wstrzykiwaczy wśród dostępnych i nadaje się do stosowania u wszystkich osób leczonych insuliną.

  • Zmniejsza ona ryzyko iniekcji domięśniowej, konieczności unoszenia fałdu skórnego1, stąd też zmniejsza ryzyko zakłucia igłą.
  • Jej technologia cienkich ścianek, elektropolerowanie i specjalna powłoka zmniejszająca tarcie zapewniają większy komfort podczas iniekcji.

1Gibney MA, Arce CH, Byron KJ, Hirsch LJ. Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with diabetes at sites used for insulin injections: implications for needle length recommendations. Curr Med Res Opin 2010; 26:1519-30

Podobnie jak w przypadku wszystkich igieł BD do wstrzykiwaczy, BD AutoShield™ Duo jest kompatybilna ze wszystkimi wstrzykiwaczami do stosowania w ramach leczenia cukrzycy.**

Dyrektywa UE w sprawie Zapobiegania Zranieniom Ostrymi Narzędziami w Sektorze Szpitali opieki zdrowotnej

Dyrektywa weszła w życie z dniem 1 czerwca 2010 r. i miała być wdrożona w państwach członkowskich do 11 maja 2013 roku. Wdrażanie przepisów unijnych wymaga, aby wszystkie organizacje z sektora opieki zdrowotnej wdrożyły obowiązkowe standardy bezpieczeństwa, aby chronić pracowników opieki zdrowotnej przed zakłuciami igłą i późniejszym ryzykiem wystąpienia infekcji.

Tam, gdzie istnieje ryzyko zakłuć sprzętem ostrym i/lub zakażenia, należy eliminować ekspozycję pracowników opieki zdrowotnej poprzez podejmowanie następujących kroków*:

  • Określenie i wdrożenie bezpiecznych procedur dot. stosowania i usuwania ostrych instrumentów medycznych i zanieczyszczonych odpadów.
  • Eliminacja niepotrzebnego użycia sprzętu ostrego poprzez wdrożenie zmian w praktyce i na podstawie wyników oceny ryzyka, zapewniając wyroby medyczne wyposażone w mechanizmy zabezpieczające, zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie;
  • Zakaz ponownego zakładania osłon na igły.

*DYREKTYWA RADY 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej, zawartej przez HOSPEEM i EPSU.

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0066:0072:EN:PDF