Aktualności i WydarzeniaZasady prawidłowej diagnozy zmian lipohipertrofii


Prawidłowa technika rozpoznawania lipohipertrofii

 

 

O ile nie stwierdzono inaczej, BD, logo BD i wszelkie inne znaki towarowe są własnością Becton, Dickinson and Company. © 2017 BD