Generelle anbefalinger


Fedtfordelingen er meget forskellig og helt individuel fra person til person. Fedtlaget kan variere meget mellem kropsdele. Forslag til korrekt injektion, dvs i det subkutane væv er vist på billederne herunder.

5 mm penkanyle

Barn/tynde voksne

For børn før puberteten anbefales løftet hudfold i både lår og mave..1)

Normalvægtig voksen

Løftet hudfold bør vælges, hvis du injicerer perifert på maven (mere end 10 cm på hver side af navlen) eftersom du dér har et tyndere fedtlager. Injicerer man omkring navlen kan dette gøres uden løftet hudfold. På låret anbefaler vi løftet hudfold.

Overvægtig voksen
For overvægtige voksne anbefaler vi løftet hudfold på låret og uden løftet hudfold på maven.

 

8 mm penkanyle

Normalvægtig voksen
Ved anvendelse af 8 mm penkanyle er den gennemgående anbefaling at bruge løftet hudfold i mave og lår.

Overvægtig voksen
Ved injektion i maven er den generelle anbefaling uden løftet hudfold. Løftet hudfold bør dog vælges, hvis du injicerer perifert på maven (mere end 10 cm på hver side af navlen) eftersom du dér har et tyndere fedtlager. På låret anbefaler vi løftet hudfold.

 

12,7 mm penkanyle

I sortimentet findes også en 12,7 mm penkanyle, som ikke er vist i tabellen ovenfor. Den skal anvendes med løftet hudfold.

 

Når man anvender “løftet hudfold” bør man tænke på at løfte sådan, at muskelmassen ikke følger med.

Ved forandring af injektion, rådfør dig med sygeplejerske/læge.

1) Hos visse børn ser man at fedtlaget er større end 5 mm omkring navlen. Disse børn kan injicere uden løftet hudfold i dette område.