Sikkerhed og bekvemmelighed


Du bør altid sikre at du får korrekt insulindosis

Når du injicerer med en insulinpen skal du beholde trykket på injektionsknappen i mindst 5 sek. Derefter bør du vente ydeligere 5 sek. Inden du trækker kanylen ud. Hvis du ser insulin lække fra stikstedet eller kanylen, bør du vente lidt længere næste gang du trækker kanylen ud. (Eftersom tiden varierer fra person til person er det bedst at diskutere dette med din sygeplejerske)

Fjern penkanylen fra insulinpennen mellem injektionerne

Hvis ikke penkanylen fjernes mellem injektionerne efterlades en åben passage til insulinet, hvilket kan medføre, at insulinet lækker ud og luft suges ind. Ved lækage kan den relative koncentration af insulinmixet forandres. Suges luft ind, kan det tage længere tid at injicere hele dosen. Dette er vigtigt at vide for at få den korrekte insulindosis. Penkanylen kan også stoppes til eftersom visse insuliner indeholder krystaller, som når de størkner, kan stoppe til i penkanylen. Dette gør det sværere at injicere næste gang.

Anvend altid en ny steril kanyle

   
        Ny kanyle                   Genbrugt kanyle  


Insulinsprøjter og penkanyler der anvendes mere end en gang kan blive sløve og den yderste spids kan bøjes til en krog. Dette kan dog ikke ses med det blotte øje, men undersøgelser i mikroskop af genanvendte kanyler bekræfter dette. I værste tilfælde kan genanvendelse af kanylen føre til, at den går af. En deform kanyle kan skade vævet og give blå mærker og små blødninger. Eftersom silikonen ved injektion slides af, kan injektionen ved genanvendelse også gøre mere ondt end nødvendigt.

 

Et internationalt symbol, skal ifølge lovgivningen* findes på alle æsker, som indeholder sterile engangsprodukter. Dette symbol betyder, at produkterne ikke må anvendes mere end en gang.

*European Standard EN 980 – Graphical Symbols for use in the Labelling of Medical Devices

Uskadeliggør kanyler og sprøjter på sikker vis

  Anvend en tillukket beholder til medicinsk affald. Klip kanylen af med en BD Safe Clip™ (Vnr. 328455)

Stik aldrig gennem tøjet

  Hvorfor ikke? Du skal kunne se stikstedet, samt benytte dig af den korrekte løfteteknik. Det er svært at opdage insulin lækage. Kanylen beskadiges og silikonen slides af.