HEIDELBERG YLIOPISTOSAIRAALA ASENTAA TOTAL LAB AUTOMATION -JÄRJESTELMÄN

Kun vuosisatojen perinteitä kantava korkeakoulu yhdistää voimansa diagnostiikan rajoja ylittävän yhtiön kanssa, ja yhteistyön tarkoituksena on luoda uudet standardit mikrobiologian diagnostiikan työvälineille, tulokset edistävät koko terveydenhuollon maailmaa.

Inauguration of Laboratory (from left): Silvia Hardenbol, Business Director Central Europe, BD Life Sciences - Diagnostic Systems; Patrick R. Murray, PhD, Sr. Director, Worldwide Scientific Affairs, BD Life Science - Diagnostic Systems; Irmtraut Gürkan, Business Director, University Hospital Heidelberg; Prof. Dr. Klaus Heeg, Medical Director, Department of Medical Microbiology and Hygiene; Prof. Guido Adler, Chief Medical Director and Chairman of the Board.
Laboratorion avajaiset (vasemmalta): Silvia Hardenbol, Keski-Euroopan toimintojen kaupallinen johtaja, BD Life Sciences - Diagnostiset järjestelmät; Patrick R. Murray, PhD, pääjohtaja, Worldwide Scientific Affairs, BD Life Sciences - Diagnostiset järjestelmät; Irmtraut Gürkan, kaupallinen johtaja, Heidelbergin yliopistosairaala; Prof. Dr. Klaus Heeg, lääketieteellinen johtaja, lääketieteellisen mikrobiologian ja hygienian yksikkö; Prof. Guido Adler, lääketieteellinen pääjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja.

Heidelberg yliopistosairaala on hankkinut mikrobiologian laboratorioonsa BD Kiestra™ Total Lab Automation (TLA) -järjestelmän yhteistyössä BD:n Saksan yksikön kanssa. BD Kiestra™ -järjestelmä osoittautui sekä BD:lle että Heidelberg yliopistosairaalalle mahdollisuutena esiintyä innovatiivisina yhteistyökumppaneina pyrkimyksessään vähentää infektioiden määrää sairaaloissa. Kamppailu infektioita vastaan tehostuu nopeamman mikrobien havaitsemisen ja analyysin avulla, mikä puolestaan mahdollistaa asianmukaisen hoidon aloittamisen nopeammassa aikataulussa. Kysymys ei ole pelkästään potilaiden intresseistä – infektiot pidentävät sairaalassa vietettyjä aikoja ja kuormittavat potilaita mutta sen lisäksi ne aiheuttavat myös huomattavia kustannuksia koko terveydenhoitojärjestelmälle.

BD Kiestra TLA -järjestelmän käyttöönotto merkitsi samalla toisenkin BD:n ja Heidelberg yliopistosairaalan yhteisen hankkeen alkua: tutkimusprojektin, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka mikrobien leviämistä sairaaloissa voidaan ehkäistä automaation avulla, ja kuinka antibiooteille vastustuskykyisiä mikrobeja vastaan voidaan toimia tehokkaammin. Molemmat ovat äärimmäisen suuria sairaaloita koskevia haasteita Saksassa.

Dr. Klaus Heeg, lääketieteellisen mikrobiologia- ja hygieniainstituutin lääketieteellinen johtaja kuvailee Saksan sairaaloiden infektioiden ja antibioottiresistenssin nykytilaa seuraavasti: "Jos infektion ja sen aiheuttavan mikrobin tunnistamiseen kuluvaa aikaa voidaan lyhentää, voidaan asiaankuuluva hoito aloittaa aikaisemmin. Tällöin myös tartunnan saaneet potilaat voidaan eristää varhaisemmassa vaiheessa tartunnan leviämisen riskin vähentämiseksi, ja poistaa eristyksestä riskin poistuttua. Tutkimusten perusteella nopea diagnoosi ja asiaankuuluvan hoidon aloittaminen voi sekä vähentää infektion vakavuutta ja kestoa että lyhentää potilaskohtaista toipumisaikaa. Nämä ovat päämääriä, joiden eteen tulemme työskentelemään seuraavan parin vuoden aikana."

Heidelberg yliopiston taloudellinen johtaja Irmtraut Gürkan sanoo: "Jos diagnoosi ei ole yksiselitteinen, potilas on asetettava eristykseen, mikä vaikeuttaa osaston toimintaa ja rajoittaa sen kapasiteettia. Nopea diagnoosi on siten taloudellinen. Ilman automatisointia laboratoriopalvelujen kysynnän valtava kasvu voitaisiin taltuttaa ainoastaan henkilöstöresursseja lisäämällä."