BD TOIMITTAA DIAGNOSTIIKAN LAITTEITA INTIAN LÄÄKÄREILLE

Tuberkuloosi, tai TB, on kauhua herättävä, ilmateitse kulkeva ja uhrinsa keuhkoihin iskevä sairaus, joka vaati maailmanlaajuisesti yli miljoona uhria vuonna 2014.1 TB on vaivannut erityisesti Intian väestöä saavuttaen epidemiaan verrattavat mittasuhteet. Lisäksi monilääkeresistenssit tuberkuloosikannat (MDR-TB) ovat tehneet käytössä olevat hoidot useissa tapauksissa tehottomiksi, mikä on muodostunut haasteeksi Intian terveydenhuollon ammattikunnalle.

Dr. Bharti Malhotra on omistanut lääkärinuransa taisteluun tuberkuloosia vastaan. Hän on työskennellyt yli 20 vuotta sekä mikrobiologian laboratoriossa että opettamalla Sawai ManSingh (SMS) Medical Collegessa Intian Jaipur Rajasthan. Dr. Malhotra on mikrobiologian johtava ja vastaava professori edistyneen tuberkuloositutkimuksen laboratoriossa, lääketieteellisen tiedekunnan dekaani, sekä johtaa alueensa infektiokontrollia ja tuberkuloosin hoitoa.

Dr. Bharti Malhotra monitors samples in the microbiology lab
Dr. Bharti Malhotra tarkkailee näytteitä mikrobiologian laboratoriossa.

Vuonna 2004 SMS hankki automatisoidun järjestelmän veri- ja tuberkuloosiviljelyn ja -herkkyyden analysointiin ja päätyi valinnassaan BD BACTEC™ 9120 ja BD MGIT™ 960 -laitteisiin. Dr. Malhotra otti BD MGIT 960 -laitteen ylpeänä vastaan: "olin innoissani siitä, että voin kasvattaa mycobacterium tuberculosis -näytteitä muutamassa päivässä, kun aikaisemmin siihen kului useita viikkoja". Laitoksen henkilökunta oli erittäin tyytyväinen mahdollisuudesta raportoida MDR-TB-tulokset jo muutamassa viikossa.

Laboratorion tehokkuuden parantamisen lisäksi Dr. Malhotra kiitteli myös BD:n tarjoamaa tukea, johon sisältyi myös henkilöstön kouluttamista ja työpajakursseja. Laboratoriolaitteen rikkoonnuttua "BD kutsui työntekijänsä töihin, vaikka oli sunnuntai, ja insinöörit työskentelivät yötä päivää laitteemme korjaamiseksi."

Liquid culture is a key component of the BD MGIT system.
Juokseva elatusaine kuuluu BD MGIT -järjestelmän avainkomponentteihin.

Dr. Malhotran kokemus yhteystyöstä BD:n kanssa ei ole ainoa laatuaan. Laatu, tehokkuus ja suorituskyky ovat lääkinnällisten laitteiden kriittisiä ominaisuuksia Intian tuberkuloosin nujertamisessa. Lukuisat asiantuntijalausunnot ja -kertomukset mikrobiologian intialaisilta huippuammattilaisilta ovat näyttönä siitä, että BD:n lupaus terveydenhuollon maailman edistämisestä pitää paikkansa.

Dr. Malhotra kiteyttää asian seuraavasti: "me kiitämme BD:tä täydestä sydämestämme sen antamasta panoksesta taistelussa tuberkuloosia vastaan."


1Global Health Observatory data – Tuberculosis (TB). World Health Organization Web site. Published 2016. Accessed August 4, 2016.