INSULIINIHOIDON KEHITYKSEN TUKEMISTA KIINASSA

Useimmille ihmisille terveydenhuolto on henkilökohtainen asia – sen kokeminen on henkilökohtaista ja sen hoitaminen ammattilaisten käsissä. Terveystaloustieteeseen ja vaikuttavuustutkimukseen (HEOR) erikoistuneille ammattilaisille kokemuksella voi olla maanlaajuista merkitystä. BD:llä työskentelee verkosto korkeasti koulutettuja ammattilaisia, jotka etsivät kohteita, joissa terveydenhuoltoyhteisöt voivat hyötyä koetelluista käytännöistä ja jotka esittävät niitä tukevaa näyttöä korkeimmille päättäville tahoille.

Diabetes patients practicing injection techniques.
Diabetespotilaat harjoittelevat pistotekniikkaa.

Yksi esimerkki tästä on nähtävissä Kiinan kansantasavallassa. Yli kaksi vuotta sitten BD:n henkilöstöstä koostettu tiimi sisältäen – lääketieteen, markkinoinnin, yhteiskuntapolitiikan ja hallitussuhteiden asiantuntijoita – kokoontui pohtimaan strategiaa Kiinan neulakynämarkkinoille pääsemiseksi. Tämän tavoitteen saavuttamisen edellytyksenä oli hallituksen kynäneuloja koskevan korvauspolitiikan uudelleenarviointi ja muuttaminen.

Preparing an insulin pen.
Insuliinikynän valmistelua.

Näyttöön perustuvan keskustelun mahdollistamiseksi tiimi kehitti työkaluja kansallisen, alueellisen ja kaupunkitason korvausjärjestelmien sidosryhmien kanssa käytävään kenttäkommunikaatioon. Tukeakseen yhteistyötä eri osastojen välillä, BD:n Kiinan yksikkö investoi tiimiinsä palkkaamalla alueellisen HEOR-päällikön. Työryhmä aloitti uusia tutkimushankkeita yhdessä lääketieteellisen yksikön kanssa, mukaan lukien ensimmäisen kliinisen lipohypertropian (tila, jolla viitataan ihonalaisen rasvan kertymiseen kohdassa, johon insuliinia pistetään toistuvasti) klinikoita ja kustannusrasitetta koskevan HEOR-tutkimuksen. Kyseinen tila voi vaikuttaa insuliinin annostelun toimivuuden ajoitukseen ja täydellisyyteen. Kyseessä on ongelma, joka on vähennettävissä kouluttamalla potilaita insuliinin pistokohdan vuorottelemiseen.


HEOR-työryhmä, vasemmalta oikealle: Doreen Dong (lääketieteellinen yksikkö); Lichun Jiang (Diabetes Care); Xiaoxiao Ren (yhteiskuntasuhteet ja kommunikaatio); Anita Wei (yhteiskuntasuhteet ja kommunikaatio); Shirley Xia (julkishallinto); Danny Chu (Diabetes Care); Julia Liu (yhteiskuntasuhteet ja kommunikaatio); Steven Wei (lääketieteellinen yksikkö); Benson Hu (tutkimus ja tuotekehitys); Arthi Chandran (HEOR); Fiona Wang (Diabetes Care).

Toinen HEOR-työryhmän haasteista koski insuliinineulojen uudelleenkäyttöä. Kiinassa vuonna 2013 suoritetun kyselytutkimuksen mukaan tutkituista 3 393 potilaasta 80 % käytti uudelleen samaa neulaa kolme kertaa kustannusten säästämiseksi.1 Uudelleenkäyttöä koskeva tutkimus pantiin vireille, ja se tuotti kiinnostavaa tietoa kynäneulojen korvauskäytäntöjen budjettivaikutuksista. Hanke tuotti myös muita kommunikaation välineitä, joita esiteltiin päätöksentekijöille sekä kansallisen, maakunnan ja yhteisötason sidosryhmille järjestetyssä tapaamisessa.

Yhteistyön ja näyttöön perustuvien suositusten tuloksena hyväksyttiin uusi korvauskäytäntö diabeteksen hoitoon tarkoitetuille tuotteille Jiangsu ja Hebei maakunnissa, mikä parantaa tuhansien diabetespotilaiden tuotteiden saatavuutta, sekä tuo myös potentiaalisia säästöjä niiden toimittajille. HEOR-työryhmän ja sen toiminnallisten yhteistyökumppaneiden työ Kiinassa jatkuu samalla, kun käytäntöjen mukauttaminen avaa mahdollisuuksia uusissa maakunnissa koko Kiinan alueella. Uusista käytännöistä hyötyy tällä hetkellä jo 80 miljoonaa kansalaista.

1T Liu, B Cui, J Zhong, Z Zhao, K Yu, L Tao, X Ren. Situation and Impact of Insulin Pen Needle reuse for Patients with Diabetes in China