FARMASIAN OPISKELIJOIDEN TAIDOT HIOTAAN BD:LLÄ

Farmasian tieteenalalla on pitkä ja rikas historia terveydenhuollon alalla. Uusien teknologioiden ja lääkkeellisten ominaisuuksien syventyneen ymmärryksen myötä farmasia on nousemassa nopeasti tärkeäksi tieteenalaksi potilaskeskeisen hoidon, lääkehoidon kokonaisarvioinnin (medication therapy management, MTM) ja positiivisen intervention aloilla. Tämä tiedostetaan myös New Jersey sijaitsevan Farleigh Dickinson -yliopiston (FDU) Florham-kampuksella, jossa farmasialle on perustettu uusi nelivuotinen koulutusohjelma.

26 FDU:n farmasian koulutusohjelman vuoden 2016 viimeisen vuoden opiskelijaa täydensi teoriaopintojaan BD:n tarjoamassa kiertävässä Advanced Pharmacy Practice Experience (APPE) -laboratorioharjoitteluohjelmassa. Opiskelijat Vidhi Patel, Vishnu Patel, Ankit Patel ja Amy Huang osallistuivat harjoitteluun kokeellisen oppimisen dekaanin Barbara Rossi (BSPh, MA) ohjauksessa, ja työskentelivät yhdessä BD:n huippuammattilaisten kanssa. Vishnu Patel kertoo: "BD:n harjoittelun aikana minulla oli runsaasti mahdollisuuksia vuorovaikutukseen tutkimuksen sekä markkinoinnin hallinnon ja kommunikaation ammattilaisten kanssa". Amy Huangin kokemuksen mukaan "kokeellinen harjoittelukierto BD:llä sai minut tuntemaan itseni osaksi yhtiön lääkintälaitteiden ja -järjestelmien innovaatiota".

FDU Pharmacy Candidates Vidhi Patel, Amy Huang, Vishnu Patel and Ankit Patel pore over materials during their APPE rotations at BD Headquarters.
FDU:n farmasian kandidaatit Vidhi Patel, Amy Huang, Vishnu Patel ja Ankit Patel tarkastelevat materiaaleja kiertävän APPE-harjoittelunsa aikana BD:n pääkonttorilla.

APPE-harjoitteluohjelma on vain osa BD:n ja Fairleigh Dickinson -yliopiston 75-vuotista yhteistä taivalta. BD:n perustajien avokätinen taloudellinen ja materiaalinen tuki mahdollisti osaltaan oppilaitoksen perustamisen vuonna 1942. Yliopisto nimettiin sitemmin Becton ja Dickinson mukaan sen toiminnan laajentuessa ja kehittyessä yhä uusille tieteenaloille. FDU School of Allied Health perustettiin vuonna 1993 Henry Becton myöntämän rahoituksen turvin. Oppilaitokseen on äskettäin avattu tohtorikoulutusohjelma BD:n tuella.

BD CEO Vince Forlenza accepts a gift and thanks from Michael Avaltroni, Dean of the FDU School of Pharmacy.
BD:n toimitusjohtaja Vince Forlenza vastaanottaa Michael Avaltroni, FDU:n farmasian dekaanin lahjan ja kiitokset.

FDU avasi steriilin harjoittelukäyttöön tarkoitetun lääkelaboratorion vuonna 2015. Hanke on osa miljoonan dollarin lahjoituspääomaa, jonka Vince Forlenza, BD:n hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja hallintoneuvoston puheenjohtaja, myönsi FDU:lle, laitoksessa käytettävien laitteistojen ja tarvikkeiden lisäksi. Farmasian oppiaineen dekaani Michael Avaltroni kertoo: "Steriili harjoituskäyttöön tarkoitettu simulaatiolaboratorio on ainutlaatuinen, huipputekniikalla varustettu tutkimuslaitos, joka tarjoaa valtavia mahdollisuuksia opiskelijoillemme, tiedekunnalle ja yhteistyökumppaneille. Se mahdollistaa oppimisen monitasoisessa, interaktiivisessa ympäristössä, joka tarjoaa läpileikkauksen erilaisiin tekniikoihin ja laitteistoihin".

BD:n investointi FDU:n farmasian laitokseen on kantanut voittoa laitoksen opiskelijoille. Kuten Ankit Patel asian ilmaisee: "BD:n valinnainen harjoittelu antoi minulle aivan toisenlaisen kuvan siitä, kuinka farmaseutti voi hyödyntää asiantuntemuksellaan BD:n monitieteisen tiimin toimintaa".