Privacy- en Cookieverklaring


Privacy verklaring en toestemming om gegevens te gebruiken

Welkom


Welkom bij www.bd.com/nl/diabetes Deze Site wordt beheerd door Becton Dickinson Benelux NV een filiaal van Becton Dickinson and Company (gezamenlijk "BD" of "wij" of "ons") en werd gecreëerd om onze klanten informatie, producten en initiatieven voor te stellen, ontwikkeld en/of aangeboden door BD, zijn dochterbedrijven en filialen (collectief de "BD Diensten"). Voor BD bent u belangrijk en, zoals beschreven in deze Privacyverklaring en Toestemming, zullen wij de gepaste maatregelen treffen om uw privacy te beschermen wanneer u van onze Site gebruik maakt. Deze Privacyverklaring en Toestemming beschrijft hoe BD de van gebruikers van deze Site afkomstige, en via deze site ingezamelde informatie behandelt. Deze Site is bestemd voor gebruikers in België.
 

 

Inhoud van De Privacyverklaring en Toestemming

Wijzigingen Aan De Privacyverklaring en Toestemming van BD

Opmerking in verband met kinderen

Definities

Welke informatie zamelen we in?

Transfer van uw gegevens naar het buitenland
Wat zijn uw keuzemogelijkheden?

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens en andere informatie?

Delen wij de ontvangen informatie met anderen?

 • Wettelijke bepalingen 
 • Zakelijke Overdrachten, Combinaties en Verwante Activiteiten

Publieke en Ongevraagde informatie
Links met andere websites

Veiligheid

Hoe BD contacteren?

 

Erkenning van onze Privacyverklaring


Door het gebruik van deze Site erkent u dat u de inhoud van onze "Privacyverklaring en Toestemming om Gegevens te Gebruiken" ("Privacyverklaring en Toestemming") doorgenomen hebt. U stemt ermee in dat wij uw Persoonlijke Gegevens en Gebruikersgegevens in overeenstemming hiermee inzamelen, gebruiken en doorzenden. Indien u met deze voorwaarden niet akkoord gaat, kunt u ervoor kiezen onze Site niet te gebruiken. Wij verzoeken u in dat geval geen Persoonlijke Gegevens via deze Site over te maken. Deze Privacyverklaring en Toestemming maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden van onze Sites www.bddiabetes.be of www.bddiabetes.nl en wordt bijgevolg geregeld door en opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving. U stemt ermee in om elk geschil dat zou voortspruiten uit het gebruik van deze Site uitsluitend aan de rechtspleging van Belgische Rechtbanken voor te leggen. Let wel dat deze Privacyverklaring en Toestemming niet van toepassing is op de overdracht en het gebruik van Persoonlijke Gegevens op een andere wijze dan via deze Site, noch op de overdracht en het gebruik van Persoonlijke Gegevens van voormalige of huidige werknemers of consulenten in dienst van Becton, Dickinson and Company en/of zijn filialen, voor doeleinden in verband met tewerkstelling en sociale zekerheid. Beide zijn onderworpen aan specifieke Privacy reglementen opgesteld door BD (de "Andere Privacy reglementen"). Indien u aan BD persoonlijke informatie voor dergelijke doeleinden overmaakt, contacteer ons dan voor een afschrift van de desbetreffende "Andere Privacy reglementen".


Wijzigingen aan de Privacyverklaring en Toestemming van BD


Deze Site en ons bedrijf evolueren voortdurend. Als gevolg hiervan kan BD het af en toe nodig vinden om wijzigingen aan deze Privacyverklaring en Toestemming aan te brengen. BD behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring en Toestemming op elk ogenblik en sporadisch zelfs zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Lees deze Verklaring geregeld na, in het bijzonder alvorens u enige Persoonlijke Gegevens doorstuurt. Deze privacyverklaring en Toestemming werd voor het laatst op 1 augustus 2002 bijgewerkt. Het feit dat u de Site blijft gebruiken na wijzigingen of herzieningen van deze Privacyverklaring en Toestemming, impliceert dat u met de inhoud van deze herziene Privacyverklaring en Toestemming akkoord gaat.


Transfer van uw gegevens naar het buitenland


Door ons uw Persoonlijke Gegevens vrijwillig door te geven gaat u akkoord met het gebruik dat wij ervan maken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en Toestemming. Indien u deze Site vanuit een ander land bezoekt dan België zal, door de aard van het internet, uw mededeling onvermijdelijk inhouden dat informatie over de grenzen overgemaakt wordt. Indien u op deze Site Persoonlijke Gegevens overmaakt, dan aanvaardt u en gaat u ermee akkoord dat deze Persoonlijke Gegevens doorgegeven worden van uw gebruikelijke locatie naar de kantoren en servers van BD en zijn filialen, agenten en dienstverleners waarnaar hierin verwezen worden, en die gelokaliseerd zijn in de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere landen. Wanneer gegevens overgemaakt worden naar een land waar de wet geen evenwaardige bescherming van de gegevens biedt, zal BD adequate bescherming van dergelijke Persoonlijke Gegevens waarborgen, in overeenstemming met deze Privacyverklaring en Toestemming.
Door deze Website te bezoeken en door op deze Site Persoonlijke Gegevens mee te delen, stemt u met deze transfers in.

Opmerking in verband met kinderen
Indien u jonger bent dan 18 jaar, geef ons dan geen persoonlijke informatie op deze Site.


De Site is niet bedoeld voor kinderen en de meeste op deze Site aangeboden diensten zijn opgevat voor personen van 18 jaar of ouder. Wij erkennen de noodzaak van bijkomende privacybescherming voor kinderen die het internet gebruiken. Indien een persoon van wie wij weten dat hij nog geen 18 jaar is persoonlijke informatie naar ons doorstuurt, zullen wij die niet bewaren. Wij zullen ze in bepaalde omstandigheden wel gebruiken om te voldoen aan onze verplichting gevolg te geven aan commentaar of klachten over een product. Wij zullen de betrokkene rechtstreeks antwoorden om hem of haar ervan op de hoogte te brengen dat wij geen persoonlijke informatie aanvaarden van personen jonger dan 18. Hoewel u hiertoe niet bij Wet verplicht bent, vragen wij u bovendien ons te contacteren zoals hieronder beschreven indien u weet dat een persoon onder 18 jaar ons persoonlijke informatie overmaakte.


Definities

"Samengevoegde Gegevens" omvatten de gegevens over demografie, interesses en gedrag van de gebruiker, steunend op de ons meegedeelde Persoonlijke Gegevens en andere informatie die als een cluster en anoniem verwerkt en geanalyseerd worden.

"Persoonlijke Gegevens" omvatten alle informatie die het mogelijk maken een individu te identificeren, bijvoorbeeld ook zijn naam en e-mailadres.

"Publieke Informatie" omvat informatie die op gelijk welke openbare afdeling van de Site geplaatst is, zoals bulletinboards, chatrooms en commentaarzones. Raadpleeg onze commentaar over "Publieke en Ongevraagde Informatie" in onze "Algemene Voorwaarden".

"Ongevraagde Informatie" omvat elk idee voor nieuwe producten of wijzigingen van bestaande producten en andere ongevraagde mededelingen. Persoonlijke Gegevens bevat in de ongevraagde informatie worden behandeld op de manier beschreven in deze Privacyverklaring en Toestemming. Raadpleeg onze commentaar over "Publieke en Ongevraagde Informatie" in onze "Algemene Voorwaarden".

"Gebruikersgegevens" omvatten alle informatie die passief ingezameld werd van gebruikers van de Site en die niet een individu in het bijzonder identificeert. Dit omvat bijvoorbeeld statistische informatie over het gebruik van de Site.

De woorden "u", "uw" verwijzen in deze Privacyverklaring en Toestemming naar elke gebruiker van de Site.
 

Welke informatie verzamelen wij?
Informatie die u ons geeft: We verzamelen Persoonlijke Gegevens, zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres of postadres van u als u er vrijwillig voor kiest u te registreren voor bepaalde BD Services op deze Site of deze te gebruiken. We gebruiken de door ons verzamelde Persoonlijke Gegevens om uw ervaringen met deze Site te verbeteren en voor verbetering en marketing van BD Services. BD kan dergelijke Persoonlijke Gegevens zelf opslaan, of ze kunnen worden opgeslagen in databases die het eigendom zijn van en worden onderhouden door partners, agenten of serviceproviders van BD. BD behoudt de rechten op deze databanken en de informatie daarin.

Als u zich registreert bij BD of bepaalde andere door ons aangeboden persoonlijke opties gebruikt, zullen wij een profiel maken met uw naam, postadres, e-mailadres en andere informatie die u verstrekt en die betrekking heeft op uw specifieke situatie. We kunnen dergelijke informatie combineren met gegevens die worden verzameld uit andere bronnen. Als er bijvoorbeeld onjuiste postcodes worden ontvangen, kunnen we software van derden gebruiken om deze te corrigeren. We kunnen ook e-mailadressen of andere adressen verzamelen van prospectlijsten van andere bedrijven, bijvoorbeeld bij een gezamenlijke marketingactiviteit. Wanneer we dit doen, (1) bevestigen we in onze correspondentie hoe de geadresseerde aan onze lijst is toegevoegd en (2) bieden we de geadresseerden een manier om af te zien van verdere communicatie van ons. Daarnaast kunnen we u om uw Persoonlijke Gegevens vragen als u deelneemt aan een door BD gesponsord educatief programma, wedstrijd of promotieactie. Als u contact opneemt met BD, kunnen wij die correspondentie registreren en we kunnen u bij gelegenheid vragen enquêtes in te vullen voor verkoop- en onderzoeksdoeleinden.

In sommige gevallen huren wij externe partijen in om informatie te verzamelen, onze informatieservers te onderhouden en technische en aanverwante diensten te verlenen. We streven ernaar dergelijke derden alleen te voorzien van de informatie die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun specifieke functie en wij vragen van hen om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en Toestemming.

Overal waar BD Persoonlijke Gegevens verzamelt, vermelden we een koppeling naar deze Privacyverklaring en Toestemming.

[ Terug naar de inhoudstafel ]

Gebruik van Cookies:
Voor de werking van deze Site, kunnen we gebruik maken van een technologie met de naam “cookies”. Een cookie is een stukje informatie dat door de computer waarop onze Site wordt gehost aan uw computer (eigenlijk aan uw browser) wordt gegevens als u een website opent.

Onze cookies helpen om extra functionaliteiten te geven aan de Site en we kunnen er het gebruik van de Site nauwkeuriger mee analyseren. Dit helpt ons om u een goede gebruikerservaring aan te bieden en laat ons toe om de Site te verbeteren. De cookies die gebruikt worden op onze Site slaan niet uw emailadres of andere direct identificerende persoonsgegevens op. Ze maken het voor ons echter wel mogelijk om uw bezoek te herkennen, uw voorkeuren te herinneren en te begrijpen hoe je onze website gebruikt door middel van de technische informatie die de cookies doorgeven. We gebruiken geen targeting cookies op onze website.

We gebruiken volgende cookies op onze website:

 • Strikt noodzakelijke cookies – Deze cookies zijn noodzakelijk om de basisfunctionaliteiten van de website te ondersteunen. Zonder deze cookies kan onze website niet de diensten die u vraagt aanbieden.
  Deze Site gebruikt volgende cookies in deze categorie:

Cookie

Technische naam van de cookie

Beschrijving

Content Management System cookie

APSESSIONIDAACBQCCT
tempRegion
subTempRegion
BCSI-CS-2db2ae85fadf4429
NU
PU
USSESSIONID
EUSESSIONID
cartnote

Een of meer van deze cookies zal geplaatst worden door ons content management systeem in uw browser wanneer u onze website bereikt.
Deze cookies worden enkel gebruikt om u de door u gewenste website-ervaring aan te bieden.
Deze cookies worden verwijderd wanneer een gebruiker zijn browser sluit.

Cookie-instellingen van de BD Site

BDCookiesSettings

Deze cookie wordt gebruikt om op te slaan of een gebruiker het gebruik van cookies op de BD of BDB website te aanvaarden of niet.
Zonder deze cookie zou u herhaaldelijk gevraagd worden om uw cookie-voorkeuren opnieuw te geven.
De cookie zal enkel geplaatst worden indien u een keuze geselecteerd hebt in de cookie-toestemmingsbanner.
Indien deze cookies geplaatst is, kunnen we bijkomende cookies plaatsen, zoals verder beschreven.

 • Functionele cookies – Deze cookies ondersteunen bijkomende functies van de site voor verbeterde prestaties en functionaliteit.
  Deze Site gebruik volgende cookies in deze categorie:


Cookie

Technische naam van de cookie

Beschrijving

Content Management System cookie

page
subpage

Een of meer van deze cookies zal geplaatst worden door ons content management systeem in uw browser wanneer u onze website bereikt.
Deze cookies worden enkel gebruikt om u de door u gewenste website-ervaring aan te bieden, zoals  het herinneren van de door u geselecteerde regio.

 • Prestatie-cookies – Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt.
  Deze Site gebruikt de volgende cookies in deze categorie:


Cookie

Technische naam van de cookie

Beschrijving

Webtrends cookie

WT_FPC
ACOOKIE

Als deze cookie geplaatst is, ontvangen wij en slaan wij bepaalde “Gebruikersgegevens” op wanneer u interageert met BD via deze Site. Zulke Gebruikersgegevens worden niet gebruikt om u specifiek te identificeren.
BD kan zulke Gebruikersgegevens zelf opslaan of ze kan opgeslagen worden in databases die eigendom zijn van en onderhouden worden door BD’s filialen, agent of dienstverleners. BD behoudt alle rechten op deze databases en de informatie daarin.
Deze Site zal zulke Gebruiksgegevens samen met gegevens die andere partijen aanleveren, gebruiken en ze samenbrengen met andere informatie om bepaalde aspecten op te volgen, zoals het totaal aantal bezoekers van onze Site, het aantal van bezoeker van elke pagina van onze Site, de zoektermen die bezoekers gebruikt hebben om onze Site te vinden en de domeinnaam van de internet provider van onze bezoekers.
We kunnen Gebruikersgegevens ook vrijgeven om onze diensten te beschrijven aan huidige en potentiële zakelijke partners, en aan andere derden voor andere wettelijke doeleinden. Het is belangrijk om op te merken dat geen Persoonsgegevens beschikbaar zijn of gebruikt worden in dit proces.


Uw keuzemogelijkheden en toestemming omtrent cookies

 • Indien u “Ik ga akkoord” klikt: Door op deze knop te klikken stemt u toe dat wij cookies installen op uw eindapparatuur. In dit geval zal de cookie-banner (waarin u toestemming gegeven hebt) niet meer verschijnen bij uw volgend bezoek aan onze website. Indien u uw toestemming wenst in te trekken via “Wijzig uw cookievoorkeur” hieronder, zal de banner opnieuw verschijnen bij uw volgend bezoek aan onze website.
 • Indien u “Nee, bedankt” klikt: Door op deze knop te klikken zullen geen cookies geïnstalleerd worden op uw eindapparatuur.
 • Indien u niets doet (op geen enkele knop klikt): We zullen alle noodzakelijke cookies op uw eindapparatuur plaatsen. Indien u echter verkiest dat wij dit niet doen, laat het ons a.u.b. weten door onze “Cookie-instellingen”-hoek of de “Wijzig uw cookievoorkeur” paragraaf hieronder te bezoeken en “nee, bedankt” te klikken.

U kunt uw cookie-voorkeuren op elk tijdstip wijzigen, nu of tijdens uw volgend bezoek aan onze website, door hieronder op “Wijzig uw cookie-voorkeur” te klikken.

Wijzig uw cookie-voorkeur
U kunt u voorkeur over het gebruik van cookies op onze website op eender welk tijdstip herbevestigen of wijzigen door hieronder op de relevante knop te klikken.

Stemt u toe in het gebruik van cookies zoals we hierboven beschreven hebben?

Ik ga akkoordNee, bedankt.


Voor uitgebreide informatie over cookies en hoe ze te weigeren of verwijderen door middel van uw browser, bezoek a.u.b. www.aboutcookies.org.
Bij de meeste webbrowsers kunt u een "Help"-gedeelte vinden op de werkbalk. Raadpleeg dit gedeelte voor informatie over hoe cookies beheerd worden door uw web browser. Voor meer informatie over cookies, bezoek a.u.b. www.aboutcookies.org .

[ Terug naar de inhoudstafel ]


Geaggregeerde gegevens:
BD streeft er voortdurend naar zijn gebruikers beter te begrijpen en van dienst te zijn en voert daarom vaak onderzoek uit op Geaggregeerde Gegevens. BD kan deze Geaggregeerde Gegevens delen met overheidsinstanties, zijn partners, agenten en zakelijke partners. Deze geaggregeerde informatie kan niet naar u persoonlijk worden herleid. BD kan Geaggregeerde Gegevens ook vrijgeven om onze diensten te beschrijven aan huidige en mogelijke toekomstige zakelijke partners en aan andere derden voor andere wettige doeleinden.

[ Terug naar de inhoudstafel ]


Wat zijn uw keuzemogelijkheden?


U kunt de Site gebruiken zonder Persoonlijke Gegevens mee te delen, hoewel dit uw mogelijkheden kan beperken om bepaalde informatie te krijgen of om bepaalde andere waardevolle diensten van BD te gebruiken, zoals onder meer onze nieuwsbrieven met informatie en reacties op specifieke vragen die u kunt stellen. Waar de wet geen Persoonlijke Gegevens vereist of als ze niet nodig zijn voor een bepaalde dienst (bijvoorbeeld om op uw verzoek te kunnen reageren en u te contacteren), aanvaarden wij het gebruik van een schuilnaam.

Wij bewaren uw Persoonlijke Gegevens slechts zo lang als redelijk nodig is voor de doeleinden waarvoor zij opgevraagd werden en om in orde te zijn met elke wettelijke rapportering of archiveringseis. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om de Persoonlijke Gegevens in ons bezit en die u eerder via deze Site ingevoerd hebt, bij te werken, te verbeteren of op uw verzoek te schrappen. Om een bijwerking van uw Persoonlijke Gegevens te vragen, contacteert u ons zoals hieronder beschreven. Indien u op welk ogenblik dan ook geen verdere mededelingen meer wenst te krijgen, kunt u ook de uitschrijvingprocedure volgen die in onze mededeling opgenomen is.

Wij zullen redelijke inspanningen leveren om, na ontvangst van uw verzoek om informatie bij te werken, te verbeteren of te schrappen, deze wijzigingen ook snel uit te voeren. Dit is echter niet altijd mogelijk alvorens een andere mededeling verspreid wordt. Wij verontschuldigen ons voor elk daaruit voortvloeiend ongemak. Zelfs indien u gevraagd hebt om uw Persoonlijke Gegevens uit onze lijsten te schrappen, behoudt BD zich het recht voor om ze in bepaalde beperkte omstandigheden in onze bestanden te bewaren zoals wanneer uw Persoonlijke Gegevens nodig zijn om gevolg te geven aan uw aanvraag om u uit te schrijven van verdere mededelingen, geschillen op te lossen, problemen op te sporen of zoals voorzien in onze Algemene Voorwaarden. Indien BD gevraagd wordt om enig onderdeel van de Persoonlijke Gegevens voor dergelijke doeleinden te bewaren, zal BD redelijke inspanningen leveren om deze Persoonlijke Gegevens te beperken tot het strikt noodzakelijke om deze bijzonder opdracht uit te voeren. Verder moet u weten dat om technische redenen en het feit dat wij van onze systemen back-ups maken, Persoonlijke Gegevens ook na schrapping in onze systemen aanwezig kunnen blijven. Bijgevolg mag u niet verwachten dat uw Persoonlijke Gegevens volledig uit onze systemen verwijderd worden na uw verzoek.Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens en andere informatie?


BD gebruikt de Persoonlijke Gegevens die u meedeelt voor handelsdoeleinden op een manier die overeenstemt met deze Privacyverklaring en Toestemming.
 

 • Indien u Persoonlijke Gegevens meedeelt met een bepaald doel voor ogen, zullen die Persoonlijke Gegevens voor ons beschikbaar zijn voor de reden waarvoor u ze opgegeven hebt, of voor een overeenkomend doel, bijvoorbeeld, indien van toepassing, de uitvoering van een bestelling van uwentwege of om u te informeren dat het product niet langer beschikbaar is. Indien u ons bijvoorbeeld per e-mail contacteert, kunnen wij de Persoonlijke Gegevens die u ons doorgeeft gebruiken om u te antwoorden, of indien u ons contacteert voor een betrekking, kan de informatie die u ons geeft gebruikt worden om u in aanmerking te nemen voor de betrekking. Wij kunnen Persoonlijke Gegevens die u ons gegeven hebt ook combineren met informatie die wij van derde partijen ontvangen.
 • BD en zijn filialen kunnen uw Persoonlijke Gegevens, Gebruikersgegevens en andere informatie die via de Site ingezameld is, ook gebruiken om de inhoud en functionaliteit van de Site te verbeteren, om beter inzicht te krijgen in onze verbruikers en de markt, om onze producten en diensten te verbeteren en om verkopen uit te voeren en te vergemakkelijken.
 • BD en zijn filialen kunnen de informatie gebruiken om u later, elektronisch, via telemarketing of op andere wijze, te contacteren, om u op de hoogte te houden van producten en diensten waarvan wij denken dat zij voor u interessant zijn en ze te koop aan te bieden. Indien wij dat doen, zal elke communicatie die wij naar u versturen instructies bevatten die het mogelijk maken de ontvangst van latere mededelingen "op te zeggen".

  Indien u op welk tijdstip dan ook geen verdere communicatie meer wenst te krijgen, of uw naam wenst te schrappen uit onze mailinglijsten, kunt u de "opzegprocedure" volgen die in onze communicatie ingesloten is. Bovendien kunt u ons mailen op diabetes_bnl@europe.bd.com. Zie hieronder bij "Hoe BD Contacteren".


Delen wij de ontvangen informatie met anderen?

BD oordeelt dat uw informatie een essentieel element is in onze relatie met u. BD zal informatie, met inbegrip van de Persoonlijke Gegevens, delen met zijn filialen en dochtervennootschappen, die er ook mee ingestemd hebben zich aan deze Privacyverklaring en Toestemming te houden. Bovendien kan BD, zoals veel bedrijven, soms andere bedrijven inhuren om bepaalde handelsfuncties uit te voeren. Bijvoorbeeld het mailen van informatie, het onderhoud van de databanken en het verwerken van betalingen. Wanneer wij een beroep doen op een ander, niet-gebonden bedrijf om dit werk uit te voeren, streven wij ernaar enkel de informatie te geven die het nodig heeft om zijn specifieke opdracht uit te voeren. Wij vragen het bedrijf om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen overeenkomstig deze Privacyverklaring en Toestemming, en de beperkingen van BD.

Indien u Persoonlijke Gegevens invoert in een registratiepagina voor meerdere merken, bijvoorbeeld om deel te nemen aan een wedstrijd die gezamenlijk door BD en een partnerbedrijf gesponsord is, zullen die Persoonlijke Gegevens zowel voor BD als voor de partner beschikbaar zijn. Terwijl BD deze Persoonlijke Gegevens enkel zal gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en Toestemming, is het gebruik van de gegevens door de andere firma onderworpen aan het privacybeleid van het andere bedrijf. BD kan niet aansprakelijk geacht worden voor het gebruik dat het van uw informatie maakt. Wij bevelen u aan om het privacybeleid van dit partnerbedrijf na te trekken alvorens u informatie geeft op enige gezamenlijk gesponsorde pagina of promotie-actie.

Er is ook een beperkt aantal omstandigheden waarin wij uw Persoonlijke Gegevens en andere in ons bezit zijnde informatie kunnen delen met enkele bijkomende derde partijen zonder u daarvan verder op de hoogte te brengen, zoals hieronder beschreven:

Wettelijke Bepalingen:
BD kan uw Persoonlijke Gegevens, uw Gebruikersgegevens en andere informatie onthullen indien het daartoe wettelijk verplicht is, of te goeder trouw uit overtuiging dat dergelijke actie nodig is om (a) een wettelijke verplichting na te leven, (b) het eigendomsrecht van BD of zijn filialen te beschermen en te verdedigen, (c) in dringende omstandigheden te handelen om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de Site of het publiek te beschermen of (d) te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Zakelijke Overdrachten, Combinaties en Verwante Activiteiten:
Bij de uitbouw van ons bedrijf kunnen wij bedrijven of activa verkopen, kopen, herstructureren of reorganiseren. Bij elke mogelijke verkoop, fusie, reorganisatie, herstructurering, ontbinding of gelijkaardige gebeurtenis waarin ons bedrijf betrokken is, kunnen Persoonlijke Gegevens deel uitmaken van de overgemaakte activa.

BD is het moederbedrijf van een grote internationale bedrijvengroep. In het licht hiervan kunnen wij af en toe uw Persoonlijke Gegevens overmaken aan één van onze databanken in een ander land zoals hierboven beschreven onder de titel transfer van uw gegevens naar het buitenland.


Publieke en Ongevraagde Informatie

Deze Privacyverklaring en Toestemming is niet van toepassing op Publieke Informatie die u aan BD via deze Site of met andere middelen meedeelt. Indien u Persoonlijke Gegevens invoert in deze Publieke Informatie, zullen wij deze Persoonlijke Gegevens enkel gebruiken zoals hierin beschreven. Wij willen er u echter voor waarschuwen dat, gezien dergelijke informatie (met inbegrip van uw Persoonlijke Gegevens) beschikbaar is gemaakt op een voor het publiek toegankelijk forum, het gebruik en de onthulling ervan door anderen die toegang hebben tot de Site op geen enkele manier gecontroleerd of nagetrokken wordt door BD, en dat hun activiteiten niet geregeld worden door deze Privacyverklaring en Toestemming.

Indien u ongevraagde Persoonlijke Gegevens doorgeeft, zullen wij die gebruiken zoals hierin beschreven. De andere informatie in dergelijke ongevraagde overdracht is echter niet gedekt door deze Privacyverklaring en Toestemming. Raadpleeg onze commentaar over "Publieke en Ongevraagde Informatie" in onze Algemene Voorwaarden van de Site.

Let wel dat, zoals hierboven aangestipt, deze Privacyverklaring en Toestemming niet van toepassing is op de overdracht en het gebruik van Persoonlijke Gegevens op een andere wijze dan via deze Site, noch op de overdracht en het gebruik van Persoonlijke Gegevens van voormalige of huidige werknemers of consulenten in dienst van Becton, Dickinson and Company en/of zijn filialen, voor doeleinden in verband met tewerkstelling en sociale zekerheid. Beide zijn onderworpen aan de hiervoor uitgewerkte specifieke Privacy reglementen van BD.


Links met andere websites

Deze Privacyverklaring en Toestemming heeft enkel betrekking tot deze Site. Deze Site kan naar referenties of links verwijzen of links bevatten naar andere BD websites evenals naar andere websites die niet door BD gecontroleerd of gerund worden (Sites van "Derde Partijen"). Geen van deze sites wordt beheerst door de hier beschreven beleidslijnen en procedures. De links vanuit deze Site impliceren niet dat BD de Sites van Derde Partijen natrekt of goedkeurt. Wij stellen voor dat u deze sites rechtstreeks contacteert voor informatie over hun beleid inzake privacy, veiligheid, gegevensinzameling en verspreiding.


Veiligheid

BD levert redelijke inspanningen om alle Persoonlijke Gegevens die u ons meedeelt te beschermen en deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, beschadiging of vernietiging. Tenzij anders gezegd op de desbetreffende pagina's van de Site, gebruikt BD algemene veiligheidsnormen maar werden geen bijkomende maatregelen getroffen om de gegevens die aan zijn sites medegedeeld zijn te beveiligen. Dergelijke overdrachten staan bloot aan de gewone veiligheidsrisico's van het internet. Geen enkele overdracht via internet is immers volkomen veilig en foutloos. In het bijzonder e-mailberichten verzonden naar en vanuit onze Site zijn misschien niet veilig. Daarom dient u bijzonder voorzichtig te zijn wanneer u beslist welke informatie u naar ons doorstuurt. Denk hieraan wanneer u aan BD of elke andere derde partij Persoonlijke Gegevens vrijgeeft via het internet. Wanneer u bovendien paswoorden, identiteitskaartnummers of andere bijzondere toegangsmiddelen in deze Site gebruikt, is het uw verantwoordelijkheid ze te beschermen. Raadpleeg hiervoor de Algemene Voorwaarden voor gebruik van de Site.


Hoe BD contacteren?

Aarzel niet ons te contacteren bij de minste vraag over de Privacyverklaring en Toestemming van BD of over de verwerking van informatie op deze Site.
U kunt ons als volgt contacteren:

BD Medical - Diabetes Care
Postbus 2130
NL-4800 CC Breda
Nederland


Of ga naar onze sectie "Contact".

Terug naar begin
 Edit Page >>