BIJDRAGEN AAN VERBETERING INSULINETHERAPIE IN INDIA

Voor de meeste mensen is gezondheidszorg een persoonlijke kwestie, die wordt ondergaan door een patiënt en uitgevoerd door een arts. Maar voor specialisten op het gebied van gezondheidseconomie en uitkomstonderzoek (HEOR) kan het om een heel land gaan. BD maakt gebruik van zo'n netwerk van hoogopgeleide partners, die plaatsen opzoeken waar patiënten baat kunnen hebben bij de invoering van bewezen werkwijzen en die de hoogste autoriteiten proberen te overtuigen van de effectiviteit daarvan.

Diabetes patients practicing injection techniques.
Diabetespatiënten oefenen injectietechnieken.

Een voorbeeld hiervan vinden we in de Volksrepubliek China. Ruim twee jaar geleden werd een cross-functioneel BD-team samengesteld - met specialisten op het gebied van medische zaken, marketing, openbaar beleid en overheidsrelaties - om een strategie te ontwikkelen voor het sneller toegankelijk maken van pennaalden in China. Hiertoe moest het vergoedingsbeleid van de overheid voor pennaalden opnieuw worden beoordeeld en aangepast.

Preparing an insulin pen.
Klaarmaken van een insulinepen.

Om het vergemakkelijken van discussies gebaseerd op feiten, ontwikkelde de groep veldcommunicatiehulpmiddelen voor partijen die zich op nationaal, provinciaal en lokaal niveau bezighouden met kostenvergoedingen. BD China investeerde ook in een regionale HEOR-leider om de cross-functionele samenwerking verder te stimuleren. Het team startte nieuwe studies in samenwerking met Medische Zaken, waaronder de eerste klinische HEOR-studie gericht op de klinische last en de kosten van lipohypertrofie, een aandoening waarbij een onderhuidse bult ontstaat door ophoping van vet op plaatsen waar veelvuldig onderhuids insuline wordt geïnjecteerd. Deze aandoening kan de timing of volledigheid van de werking van insuline beïnvloeden. Dit probleem kan worden verminderd door voorlichting aan patiënten over het wisselen van injectieplaats.


HEOR-team - v.l.n.r.: Doreen Dong (Medische Zaken); Lichun Jiang (Diabeteszorg); Xiaoxiao Ren (Publiekszaken en Communicatie); Anita Wei (Publiekszaken en Communicatie); Shirley Xia (Overheidszaken); Danny Chu (Diabeteszorg); Julia Liu (Publiekszaken en Communicatie); Steven Wei (Medische Zaken); Benson Hu (Research & Development); Arthi Chandran (HEOR); Fiona Wang (Diabeteszorg).

Een andere uitdaging voor de HEOR-groep was het ontmoedigen van hergebruik van naalden voor insuline-injecties. Uit een onderzoek in China in 2013 bleek dat van een groep van 3.393 patiënten, 80% van deze groep dezelfde naald drie keer gebruikte om kosten te besparen.1 Er werd een studie naar hergebruik uitgevoerd, die overtuigende informatie opleverde over het budgettaire effect van de vergoeding van pennaalden. Er werden extra communicatiehulpmiddelen geproduceerd en gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor beleidsmakers en nationale, provinciale en lokale belanghebbenden.

Dankzij deze samenwerking en de argumentatie gebaseerd op feiten, werd in de provincies Jiangsu en Hebei een nieuw vergoedingsbeleid voor diabeteszorgproducten goedgekeurd, dat de toegankelijkheid en levering voor duizenden diabetespatiënten kan verbeteren en besparingen kan opleveren voor de aanbieder. Het werk van het HEOR-team en de partijen waarmee in China wordt samengewerkt, gaat door want het succes van de beleidsinvoering creëert kansen in andere Chinese provincies; 80 miljoen "gedekte levens" profiteren inmiddels van het nieuwe beleid.

1T Liu, B Cui, J Zhong, Z Zhao, K Yu, L Tao, X Ren. Situation and Impact of Insulin Pen Needle reuse for Patients with Diabetes in China