Advancing the world of health

Utvalgte innhold

Nyheter

BD releases its 2016 sustainability report, describing the progress we have made toward our 2020 goals

Lær mer

Company News

BD is to acquire Bard

Lær mer

Produkt Spotlight

PleurX™-systemet feirer 20 år med medfølende omsorg, etter å ha mottatt FDA-godkjenning i 1997

Lær mer

Våre løsninger

ChloraPrep™

Preoperativ huddesinfisering for pasienter

Lær mer

Infusjonsenheter

Standardiser dine infusjonsenheter for bedre pasientsikkerhet

Lær mer

Biopsi

BD tilbyr et bredt utvalg av moderne produkter til både benmargs- og bløtvevsbiopsi

Lær mer

Nålefrie systemer og koblinger

Et omfattende utvalg av engangsartikler til medikamentbehandling.

Lær mer

Pyxis MedStation™-system

Et ledende Automatisk medikamenthåndtering

Lær mer

Integrerte analyseløsninger

Kunnskap er makt, og i ditt helsesystem finnes det kunnskap overalt

Lær mer

kirurgiske klippere

Setter en ny standard for preoperativ hårfjerning

Lær mer