KarieraJob Search
  • W BD naszym celem jest wspólne tworzenie zdrowszego świata. Stanowi to podstawę wszystkiego co robimy i motywuje naszych 40 000 pracowników na całym świecie, którzy wiedzą, że rzeczywiście wpływają pozytywnie na poprawę opieki zdrowotnej, zmianę praktyki lekarskiej i ratowanie życia.

  • Jesteśmy jedną z czołowych, światowych firm działających na rynku technologii medycznych i bierzemy osobistą odpowiedzialność za rozwój twojej kariery.

  • Rekrutujemy utalentowanych pracowników na wszystkich szczeblach i we wszystkich dyscyplinach, którzy przyłączają się do BD, ponieważ inspiruje ich nasz cel, cieszy ich praca w kulturze współpracy i zaangażowania oraz motywują ich wyzwania, jakie stanowi rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów globalnych- wszystko przy jednoczesnym wytyczaniu ścieżki kariery, która umożliwia konsekwentne wnoszenie tego co najlepsze do firmy i w życie osobiste.