SZPITAL UNIWERSYTETU W HEIDELBERGU MODERNIZUJE LABORATORIUM

Kiedy wiekowy instytut edukacji wyższej oraz wiodąca w dziedzinie diagnostyki firma łączą siły celem zrewolucjonizowania narzędzi diagnostyki mikrobiologicznej wynikiem może być tylko usprawnianie opieki zdrowotnej.

Inauguration of Laboratory (from left): Silvia Hardenbol, Business Director Central Europe, BD Life Sciences - Diagnostic Systems; Patrick R. Murray, PhD, Sr. Director, Worldwide Scientific Affairs, BD Life Science - Diagnostic Systems; Irmtraut Gürkan, Business Director, University Hospital Heidelberg; Prof. Dr. Klaus Heeg, Medical Director, Department of Medical Microbiology and Hygiene; Prof. Guido Adler, Chief Medical Director and Chairman of the Board.
Otwarcie laboratorium (od lewej): Silvia Hardenbol, Dyrektor BD na Europę Środkową, BD Life Sciences - Diagnostic Systems, Patrick R. Murray, PhD, Główny Dyrektor do światowych spraw nauki, BD Life Sciences - Diagnostic Systems Irmtraut Gürkan, Dyrektor ds komercyjnych Szpitala Uniwersytetu w Heidelberg; Prof. Dr. Klaus Heeg, Dyrektor ds medycznych Instytutu Medycyny Mikrobiologicznej oraz Higieny; Prof. Guido Adler, Głowny Dyrektor ds medycznych oraz Przewodniczący Zarządu

We współpracy z BD w Niemczech, Szpital Uniwersytetu w Heidelbergu zakupił system w pełni zautomatyzowanego laboratorium (ang. TLA) BD Kiestra™ na potrzeby swojego laboratorium mikrobiologicznego. System BD Kiestra™ stworzył szansę tak dla BD jak i dla Szpitala Uniwersytetu w Heidelbergu na podniesnie ich wizerunku jako nowoczesnych partnerów w przedsięwzięciu mającym za zadanie obniżenie liczby infekcji w szpitalach poprzez szybsze wykrywanie oraz analizę drobnoustrojów, tym samym wcześniej rozpoczynając odpowiednią terapię. Jest to nie tylko istotne dla pacjentów, dla których oznacza to krótszy pobyt w szpitalu i zmniejszone konsekwencje zarażenia, ale także dla całego systemu opieki zdrowotnej, dla którego zmniejszeniu ulegną koszta związane z infekcjami.

Otwarcie Systemu BD Kiestra TLA dało początek również innej inicjatywie BD oraz Szpitala Uniwersytetu w Heidelberg: mianowicie badaniu sposobu, w jaki automatyzacja może pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się drobnoustrojów w szpitalu oraz w ulepszeniu metod radzenia sobie ze zwiększoną odpornością na antybiotyki. Oba stanowią główne wyzwania jakie stoją przed placówkami medycznymi w Niemczech.

Dr Klaus Heeg, Dyrektor ds medycznych Instytutu Medycyny Mikrobiologicznej oraz Higieny odniósł się do obecnego poziomu zakażeń w szpitalach oraz odporności na antybiotyki w Niemczech. “Jeśli moglibyśmy skrócić czas rozpoznania zakażenia oraz poznania rodzaju bakterii, która je powoduje, moglibyśmy podjąć właściwe leczenie wcześniej. Moglibyśmy również oddzielić zakażonych pacjentów wcześniej zmniejszając ryzyko na zarażenie innych oraz szybciej wypisać ich z izolacji po wyleczeniu. Wiemy również z badań, że wczesne zdiagnozowanie oraz zastosowanie właściwego leczenia może ograniczyć tak stopień zaawansowania i długość trwania choroby, jak i czas leczenia pacjenta. Takie są cele naszej pracy na następne kilka lat”.

Irmtraut Gürkan, Dyrektor ds komercyjnych Szpitala Uniwersytetu Heidelberg powiedział “Jeśli diagnoza nie jest jasna, pacjent musi znaleźć się w izolacji, co jest obciążeniem dla działań operacyjnych oddziału, a także dla naszych zasobów i możliwości. Szybka diagnoza oznacza więc zawsze korzyści z perspektywy wydajności zarządzania. Bez automatyzacji, olbrzymi wzrost popytu na badania laboratoryjne mógłby jedynie być zaspokojony poprzez wzrost liczby personelu”.