POMAGAMY USPRAWNIĆ TERAPIĘ INSULINOWĄ W CHINACH

Dla większości ludzi opieka zdrowotna to sprawa osobista, doświadczana przez pacjenta i świadczona przez zawodowego pracownika służby zdrowia. Jednakże dla grupy osób specjalizujących się w badaniach nad ekonomią i wydajnością służby zdrowia (ang. HEOR) jest to sprawa dotycząca całego kraju. BD zatrudnia wyłącznie wysoko wyszkolonych ekspertów, którzy starają się dotrzeć do miejsc, gdzie publiczna opieka zdrowotna może skorzystać na stosowaniu sprawdzonych metod oraz przedstawienia dowodów potwierdzających skutczność tych metod na najwyższych nawet szczeblach struktury organizacyjnej placówek medycznych.

Diabetes patients practicing injection techniques.
Diabetycy ćwiczą techniki wstrzykiwania insuliny.

Przykład takiej działalności zatacza coraz szersze kręgi w Chińskiej Republice Ludowej. Ponad dwa lata temu powołany został interdyscyplinarny zespół BD złożony ze specjalistów w dziedzinie spraw medycznych, marketingu, polityki państwowej oraz relacji rządowych celem opracowania strategii przyspieszenia dostępu do igłowych wstrzykiwaczy insuliny w Chinach. W tym celu, rząd postanowił rozpatrzyć ponownie i udoskonalić zasady zwrotu kosztów wstrzykiwaczy.

Preparing an insulin pen.
Przygotowanie wstrzykiwacza insuliny.

Dla ułatwienia dyskusji opartych na dowodach, zespół stworzył narzędzia komunikacyjne ukierunkowane na interesariuszy refundacji na poziomie administracji krajowej, prowincjalnej oraz miejskiej. BD w Chinach zainwestowało również w działalność regionalnego lidera zespołu HEOR, aby móc zwiększyć interdyscyplinarną współpracę. Zespół rozpoczął nowe badania we współpracy ze specjalistami ds medycznych, w tym pierwsze badanie kliniczne zespołu HEOR dotyczące skutków klinicznych i finansowych lipohipertrofii. Jest to powikłanie, które objawia się w postaci zgrubienia podskórnego powstałego w wyniku nadmiernego gromadzenia się tłuszczów w miejscu wielokrotnego podskórnego wstrzykiwania insuliny. Schorzenie to może zmienić długość trwania, bądź ukończenie czynności insuliny czemu można zapobiec edukując pacjenta na temat rotacji miejsca ukłucia.


Zespół HEOR - od lewej: Doreen Dong (sprawy medyczne); Lichun Jiang (opieka medyczna diabetyków); Xiaoxiao Ren (sprawy publiczne i komunikacja); Anita Wei (sprawy publiczne i komunikacja); Shirley Xia (administracja państwowa); Danny Chu (opieka medyczna diabetyków); Julia Liu (sprawy publiczne i komunikacja); Steven Wei (sprawy medyczne); Benson Hu (badania i rozwój); Arthi Chandran (HEOR); Fiona Wang (opieka medyczna diabetyków).

Innym wyzwaniem dla zespołu HEOR jest odwiedzenie pacjentów od wielokrotnego używania igieł do wstrzykiwania insuliny. Przeprowadzona w Chinach w 2013 roku ankieta wykazała, że wśród 3393 pacjentów 80% miało w zwyczaju korzystać z tej samej igły trzykrotnie by ograniczyć wydatki.1 Badanie dotyczące wielokrotnego użycia igieł zostało przygotowane i przyniosło nieodparte dowody na znaczenie pobudek oszczędnościowych dla polityki zwracania kosztów igieł do wstrzykiwaczy insuliny. Dodatkowe narzędzia komunikacyjne zostały opracowane oraz przedstawione na spotkaniu decydentów kształujących przepisy na szczeblu krajowym, prowincjalnym oraz regionalnym.

W wyniku tej współpracy oraz przyjętego, merytorycznego podejścia, ustalono nowe zasady dotyczące refundacji wyrobów medycznych dla cukrzyków w prowincjach Jiangsu oraz Hebei, które mogą pozwolić na zwiększenie dostępu oraz świadczenie lepszej opieki zdrowotnej dla tysięcy diabetyków jak i potencjalnie na zwiększenie lokalnych kontaktów handlowych wśród dostawców. Praca zespołu HEOR oraz ich współpracowników w Chinach będzie kontynuowana dzięki uwieńczonym sukcesem zmianom w przepisach, otwierającym również możliwości w innych prowincjach w całym kraju i 80 milionom korzystających już z nowych przepisów pacjentów.

1T Liu, B Cui, J Zhong, Z Zhao, K Yu, L Tao, X Ren. Situation and Impact of Insulin Pen Needle reuse for Patients with Diabetes in China