STUDENCI FARMACJI PODNOSZĄ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI W BD

Nauki farmaceutyczne, znane z długiej i bogatej historii w opiece zdrowotnej, są bardzo szybko rozwijającą się dziedziną. Staje się ona kluczowa w czasach, w których nowe technologie oraz głębsze zrozumienie właściwości medycznych pozwalają farmaceutom odgrywać ,,pierwsze skrzypce'' w leczeniu, zarządzaniem ordynacją leków oraz pozytywnych skutkach interwencji. Uniwersytet Fairleigh Dickinson doskonale rozumie tę rolę i dlatego stworzył czteroletni program studiów farmaceutycznych na terenie swojego kampusu w New Jersey o nazwie Florham.

Dwudziestu sześciu studentów farmacji FDU w 2016 roku pogłębia swoją wiedzę dzięki odbywanym w laboratoriach BD różnorodnym praktykom Doświadczenie Zawodowe w Zaawansowanej Farmacji (ang. APPE) podczas ich ostatniego roku studiów. Vidhi Patel, Vishnu Patel, Ankit Patel oraz Amy Huang odbywali wymienne staże pod opieką Barbara Rossi, BSPh, MA, asystentki dziekana nauczania doświadczalnego, a także innych wyższych pracowników naukowych BD. Vishnu Patel stwierdził: ,,miałem wiele możliwości pracy z personelem BD zaangażowanym w badania, zarządzanie mareketingowe oraz komunikację'', podczas gdy Amy Huang zauważyła, że ,,Wymianne staże nauki doświadczalnej w BD pozwoliły mi poczuć się częścią zespołu odpowiedzialnego za innowację w urządzeniach oraz systemach medycznych firmy".

FDU Pharmacy Candidates Vidhi Patel, Amy Huang, Vishnu Patel and Ankit Patel pore over materials during their APPE rotations at BD Headquarters.
Kandydaci Wyższej Szkoły Farmacji FDU Vidhi Patel, Amy Huang, Vishnu Patel i Ankit Patel pilnie obserwują pracę farmaceutów podczas ich wymiennych staży APPE w siedzibie BD.

Program praktyk APPE jest tylko częścią 75-letniej historii współpracy między BD oraz Uniwersytetem Fairleigh Dickinson. Założenie uczelni w 1942 można przypisać w dużej mierze hojnemu wsparciu założycieli BD, którzy wsparli instytucje zarówno finansowo jak i przekazując wiele materiałów naukowych. Nazwiska Becton i Dickinson od lat zajmują honorowe miejsca, podczas gdy uczelnia otwiera kolejne wydziały i kierunki studiów. Powstała dzięki darowiźnie Henry Becton w 1993 Wyższa Szkoła Pielęgniarstwa oraz Ochrony Zdrowia FDU niedawno otworzyła przewód doktorski wspierany przez BD.

BD CEO Vince Forlenza accepts a gift and thanks from Michael Avaltroni, Dean of the FDU School of Pharmacy.
Vince Forlenza, Dyrektor Naczelny BD przyjmuje prezent oraz podziękowania od Michael Avaltroni, dziekana Wyższej Szkoły Farmacji FDU.

W 2015 r. część podarowanego FDU przez Przewodniczącego Zarządu, Dyrektora Naczelnego oraz Prezesa BD, Vince Forlenza miliona dolarów została przeznaczona na otwarcie Wyższej Szkoły Farmacji wraz z Ośrodkiem Zaawanasowanego Szkolenia Sterylizacji, a także zakup sprzętu oraz artykułów medycznych. Michael Avaltroni, Dziekan Wyższej Szkoły Farmacji powiedział: ,,Laboratorium Ośrodka Zaawanasowanego Szkolenia Sterylizacji jest wyjątkowym, supernowoczesnym centrum dającym niezwykłe możliwości edukacyjne naszym studentom, wydziałowi oraz partnerom w środowisku, które w wyjątkowy sposób sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz interakcji z innymi, ponieważ wszyscy są zmuszeni do wymiany doświadczeń z użyciem rózniorodnych technik oraz aparatury".


Inwestycja BD w Wyższą Szkołę Farmacji FDU znacząco opłaciła się jej studentom. Według relacji Anik Patel ,,Podsumuwując mój wybór stażu BD APPE, doświadczenie to dało mi możliwość poznania zupełnie odmiennej perspektywy na wkład ekspertyzy farmaceutów w interdyscyplinarnym zespole BD".