Products
1 - Baarmoederhalscytologie »

BD SurePath™ liquid-based Pap test     BD SurePath™ liquid-based Pap test

 

 

 

 

 

Verwante documenten

De BD SurePath™ liquid-based Pap test is bedoeld voor gebruik bij de screening en detectie van baarmoederhalskanker, pre-carcinomateuze letsels, atypische cellen en alle overige cytologische categorieën zoals gedefinieerd door het Bethesda-systeem voor het rapporteren van cervicale/vaginale cytologische diagnosen*.

De BD SurePath™ liquid-based Pap test biedt de volgende voordelen in vergelijking met conventionele uitstrijkjes en andere LBC-tests (Liquid-Based Collection), waardoor een betere detectie van de aandoening wordt behaald:

 • Met 64,4% verhoogde detectie van HSIL+ (high-grade squamous intraepithelial lesion)5, een significante precancereuze conditie1.
 • Significant minder gevallen van ‘Ontoereikend’ en ‘Toereikend maar beperkt door’6, waardoor onnodige herhaling van tests wordt voorkomen.
 • Het monsterafnameproces van de BD SurePath™-test garandeert dat 100% van de afgenomen cellen naar het klinische laboratorium worden gestuurd om getest te worden.
 • Een procedure van “Thin Layer” cel-aanrijking leidt tot minder afgedekt materiaal, waardoor een grotere duidelijkheid voor diagnose wordt verkregen.
 • Het monsterafnameproces van de BD SurePath™-test geeft het laboratorium de mogelijkheid om herhalingstests uit te voeren met de resterende celsuspensie, wat een effectiever patiëntbeheer oplevert.

   


   


 
BD PrepStain™ Slide Processor     BD PrepStain™ Slide Processor

 

 

 

 

 

 

 

 

In het laboratorium wordt de verwerkings- en kleuringsmodule die voorheen bekend was als AutoCyte PREP®, nu de BD PrepStain™ Slide Processor genoemd. De BD PrepStain™ Slide Processor is het enige enkelvoudige systeem dat beschikbaar is voor zowel het behandelen als het kleuren van cervicale cytologiemonsters.

De BD PrepStain™ Slide Processor combineert geavanceerde robottechnologie met toepassingsspecifieke protocollen, conserveermiddelen, behandelingsvloeistoffen en kleuringen voor zowel gynaecologische als niet-gynaecologische toepassingen in het moderne cytologielaboratorium.

Kenmerken van de BD PrepStain™ Slide Processor: 

 • gemakkelijk te gebruiken;
 • kwaliteit conform de gestelde eisen;
 • verhoogt het aantal geschikte monsters.

 

Vier eenvoudige stappen...

 

1. Monsterafname op vloeistofbasis

Er wordt een baarmoederhalsmonster afgenomen. De punt van het afname-instrument wordt van de houder genomen en in de BD SurePath™-conserveervloeistof op ethanolbasis geplaatst, waardoor 100% van het afgenomen staal van de patiënt wordt verkregen en behouden. Potentiële artefacten als gevolg van drogen aan de lucht worden geëlimineerd. Het monsterpotje wordt voorzien van een dop, een etiket en verstuurd naar het laboratorium.

2. BD SurePath™-celaanrijkingsproces

In het laboratorium worden monsters vooraf verwerkt in batches van maximaal 48 stuks. Bij het celaanrijkingsproces worden bezinken en centrifugeren gecombineerd om bloed, slijm, ontstekings en ander ongewenst materiaal uit het diagnostische staal te verwijderen, wat een aangerijkt cellulair monster oplevert.

3. Geautomatiseerde overdracht van cellen naar objectglaasje

Er worden maximaal 48 monsters in het BD PrepStain™-systeem geladen voor het volledig geautomatiseerd verwerken en kleuren van de monsters. De BD PrepStain™ Slide Processor creëert een consistent preparaat met een verbeterde concentratie aan diagnostische cellen voor een vereenvoudigde screening.

4. Volledig geautomatiseerd kleuren

Nadat een uniforme dunne laag op het objectglaasje is aangebracht, zet de BD PrepStain™ Slide Processor het proces voort met de ingebouwde EA/OG- en hematoxylinekleuring. Precisie-automatisering leidt tot een consistente kleuring voor alle objectglaasjes.


... met een duidelijk voordeel

  
BD FocalPoint™ GS Imaging System     BD FocalPoint™ GS Imaging System

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwante documenten

Het BD FocalPoint™ GS Imaging System combineert de geautomatiseerde screeningfunctionaliteit van de BD FocalPoint™ Slide Profiler (voorheen het AutoPap Primary Screening System) met de precisie-locatie-functionaliteit van het BD FocalPoint™ GS Review Station. Het systeem is bedoeld om te assisteren bij de screening van BD SurePath™-objectglaasjes met uitstrijkjes op baarmoederhalskanker om zo de aanwezigheid van squameus carcinoom, adenocarcinoom en de voorfasen daarvan waar te nemen.

Maak van het BD FocalPoint GS Imaging System uw gids voor de screening van baarmoederhalscytologie.

 • Richt uw aandacht op die objectglaasjes die de meeste kans hebben om afwijkingen te vertonen.
 • Leidt u naar die specifieke gebieden op het objectglaasje die de meeste kans hebben om afwijkende cellen of informatie van diagnostisch belang te bevatten.

Efficiënte en optimale interpretatie van uw objectglaasjes

 • Minder vals-negatieven door significant meer detectie van dysplasie.
 • Minder onnodige en ongemakkelijke herhalingstests door uw ASCUS-resultaat (Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance) te verlagen.
 • Significant verhoogde productiviteit.