Produkter
BD PhaSeal™ System

    BD PhaSeal™ System för säker hantering av toxiska läkemedel

BD PhaSeal produkter | Klinisk dokumentation | Säker läkemedelshantering
| Frågor & Svar  | Veterinärer |

 

BD PhaSeal System

 

 

BD PhaSeal™ – säker hela vägen

Vi vill att du som bereder, administrerar och avfallshanterar toxiska läkemedel ska vara skyddad och känna dig säker på din arbetsplats – varje dag.  


BD PhaSeal™ är ett medicintekniskt produktsystem som i klinisk användning ger en helt sluten läkemedelshantering. Tryckutjämning och läkemedelsöverföring sker inneslutet vilket förhindrar spill och spridning av toxiska läkemedel i arbetsmiljön under hela hanteringsprocessen såväl beredning, administrering som avfallshantering.

Den 15:e januari 2013 godkändes BD PhaSeal™ i USA under en ny FDA*-produktkod gällande slutna system för hantering av cytostatika och andra toxiska läkemedel. BD PhaSeal™ är det första system som godkänts under denna produktkod. För mer information se:
BD PhaSeal™ System Receives Clearance from FDA Under Newly Created ONB Product Code

Eftersom BD PhaSeal™ möjliggör en helt sluten hantering av läkemedel innebär detta, förutom skydd av arbetstagarna, även att läkemedlet skyddas från mikrobiologisk kontaminering. I oktober 2012 beviljade FDA BD PhaSeal™ indikationen: BD PhaSeal™ förhindrar mikrobiell kontamination av en bruten läkemedelsflaska i upp till 168 timmar (en vecka) när systemet används i en ISO klass 5 miljö.

Egenskapen att skydda läkemedel från mikrobiologisk kontaminering öppnar möjligheten till att spara eventuellt kvarvarande läkemedel i en bruten läkemedelsflaska vid beredning i en kontrollerad miljö (ISO klass 5 eller lägre) till att användas vid ett senare beredningstillfälle**. Därmed kan mängden kasserat läkemedel minskas vilket kan innebära stora kostnadsbesparingar. Detta koncept kallas för Drug Vial Optimization (DVO). Vissa läkemedel, t.ex. många cytostatika, är ytterst kostsamma och i en belgisk studie*** undersöktes de ekonomiska aspekterna av att använda BD PhaSeal™ vid beredning av dessa typer av läkemedel. Resultateten visade att BD PhaSeal™ möjliggör en besparing gällande läkemedelskostnaden på upp till 15 % eller i genomsnitt upp till 38 Euro per beredning.

* FDA = Food and Drug Administration
** Under förutsättning att läkemedlet är kemiskt och fysikaliskt stabilt
*** Economic impact of the preparation scenario for cytotoxic drugs: an observational study, Vandenbroucke et al, EJHP Practice, 2008, 14 (5): 37-42  

BD PhaSeal Concept

 

Konceptet

Expansionsblåsa och dubbla membran.

Klicka här för att läsa mer...

 

BD PhaSeal Components

 

Systemets komponenter

Protector, Injector, Connector, produkter för infusion och
tillbehör

Klicka här för att läsa mer...

 

How to Use The BD PhaSeal System

 

Så här använder du BD PhaSeal™

Här kan du ladda ned användaranvisningar

Klicka här för att läsa mer...