Om BD

 

BD – Globalt

BD är ett internationellt företag som är organiserat i tre olika segment, BD Medical, BD Diagnostics och BD Biosciences. BD tillverkar och marknadsför produkter inom sjukvård- samt forsknings- och klinisk- laboratorieverksamhet. Vår mission är att hjälpa människor att leva ett så hälsosamt liv som möjligt, vilket vi strävar efter genom att tillverka och sälja ett brett utbud av medicintekniska artiklar och diagnostiska instrument med tillbehör för forsknings- och klinisk laboratorieverksamhet. BD är världsledande inom utveckling av produkter som hjälper till att reducera risken för nålstick och blodöverförd smitta.

BD grundades 1897 och har sitt huvudkontor i Franklin Lakes, New Jersey. Företaget har omkring 29 000 anställda i cirka 50 länder över hela världen. Företagets kunder är sjukvårdsinstitutioner, biovetenskapliga forskare, kliniska laboratorier, läkemedelsindustrin och allmänheten.  Mer information finns på www.bd.com.

BD´s strategiska fokus är att uppnå tillväxt inom tre globala segment: BD Medical, BD Diagnostics och BD Biosciences:

  • BD Medical är en av världens ledande leverantörer av medicinsk utrustning. 1906 byggde BD den allra första produktionsanläggningen för sprutor och kanyler i USA och har varit den ledande innovatören inom injektions- och infusionsbaserad läkemedelsadministration sedan dess.
     
  • BD Diagnostics är en ledande leverantör av produkter av diagnostiska material. Inom BD Diagnostics finns även instrument för snabb och korrekt analys av ett stort antal smittsamma sjukdomar. Inom detta område har BD Diagnostic ett stort fokus på det växande problemet med sjukvårdsrelaterade infektioner. Segmentet består av två operativa enheter: Preanalytical Systems; framstående inom området ven/ kapillärprovtagning och har även blodgas samt urinprovtagning samt Diagnostic Systems; en ledare inom mikrobiologiska testprodukter och molekylär analys.
     
  • BD Biosciences är en framstående affärsverksamhet med målsättning att erbjuda forskare och kliniker tillgång till innovativa forskningsverktyg och kliniska verktyg. Våra kunder verkar inom grundforskning, upptäckt och utveckling av läkemedel och vaccin, biofarmaceutisk produktion, klinisk testning, diagnostisk testning och sjukdomshantering.

 

BD i Sverige

BD kontoret i Stockholm är huvudkontor för Norden. Där finns idag 120 anställda, fördelade över olika affärsområden. Becton Dickinson AB har dotterbolag i Danmark, Finland och Norge. Vår distributionsmodell med huvudsakligen direkt distribution från vårt centrallager i Belgien fungerar mycket väl. Försäljning på Island och i Baltikum sker via distributörer.

På huvudkontoret finns utöver våra sälj- och marknadsavdelningar också en gemensam kundservice, IT, HR samt ekonomiavdelning. Vi har ett väl fungerande laboratorium där utbildning för kunder bedrivs löpande.

 

BD
1 Becton Drive
Franklin Lakes, NJ USA 07417
201.847.6800

 

Becton Dickinson AB
Box 47204
100 74 Stockholm
Org nr:556145-6756 Säte:Stockholm