Rotation av injektionsställe


Vilka områden kan du injicera i?

Du har säkert en eller två favoritområden som du injicerar i men det finns tre områden på kroppen som i regel används när man injicerar: magen, låren och skinkorna.

     

Du måste enkelt kunna nå dem och känna dig bekväm när du injicerar. Tala med din diabetessköterska eller läkare om de injektionsställen som är bäst för dig.

Varför behöver du variera injektionsställe?

Det främsta skälet för att rotera mellan och inom injektionsställe är att se till att du inte injicerar i samma ställe varje gång. Här är anledningen:

  • Insulinet tas upp i blodet olika snabbt beroende på i vilken del av kroppen som injiceras. Därför brukar man välja olika injektionsområden beroende på vilken sorts insulin som injiceras, och även till viss del beroende på tidpunkt på dygnet. Mer om detta nedan.
  • Om du injicerar på samma ställe regelbundet kan vävnaden under hårdna - ett tillstånd som kallas lipohypertrofi (även kallad för ”lipos” eller fettkuddar). Dessa fettkuddar kan orsaka allvarliga problem och du kan läsa mer här.

Upptag av insulin

Observera att det är din diabetessjuksköterska eller läkare som i samråd med dig bestämmer vilka områden på kroppen du ska injicera i. Nedanstående information är generell, prata med din diabetessjuksköterska eller läkare innan du byter injektionsområde!

Insulin tas upp snabbare när man injicerar i magen jämfört med lår eller skinkor. Därför brukar man injicera snabbverkande insulin i magen. Långsamverkande insulin och basinsulin brukar man injicera i lår eller skinkor. När det gäller mixinsuliner (en blandning av snabbverkande och långverkande insulin) kan man till frukost injicera i magen för att få snabb effekt efter frukost. Till kvällen kan man istället injicera i lår eller skinkor för ett långsammare upptag och på så sätt hjälpa till att minska risken för lågt blodsocker på natten.

Rotera rätt

Injicera alltid med minst en fingerbredd mellan injektionerna i samma område. Tänk dej ett rutnät där varje ruta är 1x1 centimeter och injicera i en ny ruta varje gång. På så sätt dröjer det en längre tid innan du är tillbaks till första rutan och risken för att få lipo (fettkuddar) minskar. Ett rotationsschema kan vara till god hjälp. Be din diabetessjuksköterska eller läkare om ett sådant.

  

Rotationsschema

Genom att placera rotationsschemat över dina injektionsområden blir det lättare för dig att rotera mellan dina injektionsställen och se till att du inte alltid injicerar på samma ställe varje gång.