Webböversikt


Att leva med diabetes      

Vad är diabetes?     

 • Olika typer av diabetes
 • Diabetes symtom   

Förebygga diabeteskomplikationer  

 • Hjärta och blodkärl
 • Sexuella problem 
 • Ögon
 • Njurar
 • Fötter
 • Tänder

Lipodystrofi    

 • Vad är lipodystrofi?
 • Risker?
 • Hur undviker man lipodystrofi?

Att mäta blodsocker    

 • Vad är blodsocker?
 • När ska du testa ditt blodsocker?
 • Hur ska du testa ditt blodsocker?
 • Hypoglykemi - lågt blodsocker
 • Hyperglykemi - högt blodsocker

Diabetes i vardagen    

 • Kost
 • Fysisk aktivitet och träning
 • Resor

God injektionsteknik    

 • Så här använder du en insulinpenna
 • Så här använder du en insulinspruta
 • Injicera på rätt sätt
 • Generella rekommendationer
 • Lyft hudveck
 • Rotation av injektionsställe
 • Säkerhet och bekvämlighet

Att leva väl med diabetes för vuxna

Tonåringar  

Att växa upp med diabetes  

Att ta hand om barn med diabetes  

Om BD

Kontakta oss    

BD Diabetes Produkter    

Historia

BD Micro-Fine™+ Teknologin

Pennkanyler

Insulinsprutor

Blodprovtagning

BD Safe-Clip™