BD Medical - Diabetes Care Produkter


BDs historia inom diabetesvård sträcker sig ända tillbaka till början av 1920-talet då upptäckten av insulin 1923 dramatiskt förändrade behandlingen av diabetes. Redan året därefter, 1924, producerade BD sin första insulinspruta vilket revolutionerade vardagen för diabetiker. Detta kom att ligga till grund för den forskning och utveckling BD investerat i under snart 90 år.

BD var först med att tillverka en engångsspruta för insulininjektion som ersatte tidigare sprutor som krävde sterilisering. I takt med att behandlingsformerna av diabetes blivit mer sofistikerade genom förbättrade typer av insulin har även utvecklingen av pennkanyler de senaste 15 åren varit avsevärd. 1970 var en pennkanyl 16 mm lång att jämföras med dagens kanyllängd 5 till 8 mm. Utvecklingen har inneburit minskad risk för intramuskulära injektioner för diabetespatienter.

Insulininjektion

Pennkanyler och insulinsprutor från BD har en kombination av den allra senaste teknologin tillsammans med egenutvecklade processer. Sortimentet utvecklas och förbättras ständigt så att insulin kan injiceras på ett ännu mer komfortabelt och säkert sätt. För mer info besök:

Blodprovtagning

Förenar kvalitet och bekvämlighet för att förbättra och underlätta egenkontroller av blodsockernivån. För mer info besök:

Säkerhet

Stickskador är en av de vanligaste arbetsmiljöriskerna för sjukvårdspersonal samt de som arbetar med rengöring och avfallshantering. Sådana skador kan överföra mer än 30 blodburna patogener inklusive hepatit B (HBV), hepatit C (HCV) och HIV. Endast 1/10 000 ml infekterad plasma krävs för HBV-överföring och ofta finns den mängden i eller på sidorna av vassa medicinska föremål, däribland insulinkanyler. Därför erbjuder BD säkerhetsprodukter som är utvecklade för att minska riskerna för stickskador, för mer info besök: