BD Diagnostics - Diagnostic Systems är en ledande leverantör av reagenser och instrument som används för diagnos av en mängd infektionssjukdomar, vårdrelaterade infektioner och cancer. Vi erbjuder på den kliniska marknaden produkter och tjänster med fokus på tuberkulos, sepsis, vårdrelaterade infektioner, sexuellt överförda infektioner och screeningtest för onormala celler vid livmoderhalscancer. Diagnostic Systems produkter används på den industriella marknaden för testning av sterila och icke-sterila läkemedel och medicinska anordningar, för miljöbevakning och för att detektera patogener i livsmedel. På båda marknaderna är vi starkt engagerade för förbättringen av laboratoriernas effektivitet. Mer information>>




Download a copy of the BD Diagnostics Catalogue...


BD Labo nyhetsbrev»

BD Innova

Förhöjd laboratorieeffektivitetBD Innova

Förhöjd laboratorieeffektivitet
BD Innova Förhöjd laboratorieeffektivitet
Läs mer...

Den kompletta lösningen för resistensbestämning
Den kompletta lösningen för resistensbestämning "EUCAST Ready"
Mer information

EUCAST Standard i BD Phoenix ™ och BD Epicenter ™ Systems
Mer information

En önskan om den lättaste lösningen: från provtagning till snabb diagnos...En önskan om den lättaste lösningen: från provtagning till snabb diagnos...
En önskan om den lättaste lösningen: från provtagning till snabb diagnos...
Mer information

Nyhet - BD Bactec™MGIT™ 320!
För mer information kontakta er lokala säljrepresentant.
Nyhet - BD Bactec™MGIT™ 320!
För mer information kontakta er lokala säljrepresentant.
Nyhet - BD Bactec™MGIT™ 320! För mer information kontakta er lokala säljrepresentant.
Mer information