Produkter


BD utvecklar, tillverkar och säljer medicinska tillbehör, medicinsk utrustning, laboratorieinstrument, antikroppar, reagenser, medier och diagnosprodukter via sina tre affärssegment: BD Medical, BD Diagnostics and BD Biosciences.

  • Produkttyp - sök BD-produkter efter typ av produkt.

  • E-katalog - Sök i vår e-katalog för information om BD-produkter.

  • Beställ produkter
    • Beställ online - Gå till onlinebeställning, eller ta reda på hur du ansöker om att beställa online.

Allmänna Försäljningsvillkor