BD PhaSeal™


BD PhaSeal™ - Ett unikt koncept | Klinisk dokumentation | Säker läkemedelshantering
| Frågor & svar  | Veterinärer

 

Klinisk dokumentation

 

BD PhaSeal™ har testats i en mängd oberoende studier. Forskare i hela världen har utsatt BD PhaSeal™ för mycket noggranna läckagetester under laboratorieförhållanden. BD PhaSeal™ har också utvärderats i studier under normal klinisk användning. Ett stort antal studier finns publicerade i peer reviewed granskade vetenskapliga tidsskrifter avseende systemets effektivitet. Resultaten visar att BD PhaSeal™ åstadkommer en sluten läkemedelsöverföring samt signifikant reducerar nivåerna av läkemedelskontamination i miljön.

 

Sammanfattning av studier utförda med BD PhaSeal™