BD PhaSeal™


BD PhaSeal™ - Ett unikt koncept | Klinisk dokumentation | Säker läkemedelshantering
| Frågor & svar  | Veterinärer

 

Vanliga frågor och svar

 

Hanteringsfrågor

 • Hur vet jag att Injector är i låst läge? Injector är försedd med ErgoMotion™, ett säkerhetssystem som ser till att nålen bara kan aktiveras när Injector är ansluten till en Protector eller Connector. Detta eliminerar risken för nålstick vid hantering enligt instruktion.
 • Kan BD PhaSeal™ användas för läkemedel i brytampuller? Nej, brytampuller är öppna och BD PhaSeal™ är ett slutet system. Systemet kan endast användas för läkemedelsflaskor.
 • Kan jag kontrollera återflöde av blod när jag administrerar via intravenös infart? Ja.
 • Måste jag använda skyddshandskar? Följ de lokala säkerhetsföreskrifterna.

 

Tekniska frågor

 • Hur länge kan Connector sitta kvar på patientens intravenösa infart? Connector bör behandlas som en integrerad del av patientens intravenösa infart. Följ de lokala hygiensäkerhetsföreskrifterna för intravenös administrering. Membranet sluter tätt och förblir torrt i upp till tio ihopkopplingar.
 • Kan man spara en läkemedelsflaska med monterad Protector i kyl eller frys? Ja. Förvara flaskan upprätt och låt läkemedlet anta rumstemperatur före användning.
 • Vilka infusionsaggregat kan användas tillsammans med Infusion Adapter? Alla infusionsaggregat som passar till vanliga infusionspåsar kan också användas till Infusion Adapter. Om infusionsaggregatet har luftningsanordning, se till att luftintaget är stängt under hela infusionsprocessen.
 • Hur hanteras avfallet från BD PhaSeal™? Systemet ska slängas som riskavfall tillsammans med använt läkemedel och annat material utan att monteras isär. BD PhaSeal™ är alltså ett slutet system även i avfallshanteringen.
 • Behöver membranen desinficeras innan Injector kopplas till Protector eller Connector? Produkterna levereras sterilförpackade. Membranen behöver inte desinficeras första gången, förutsatt att aseptisk teknik används. Desinficering av membranen skall ske om risk för mikrobiologisk kontaminering föreligger.
 • Kan BD PhaSeal™ användas för läkemedel där det anges att filter inte får användas? Infusion Set C50 har ett 15 µm inline-filter. Övriga produkter innehåller inga filter.
 • Hur mycket vätska rymmer Injectorkanylen? 0,04 ml.
 • Vilken storlek har kanylen i Injector? 18G (ytterdiameter 1,20 mm, innerdiameter 0,90 mm).
 • Hur mycket vätska rymmer Infusion Adapter C100? Infusion Adapter C100 rymmer 0,16 ml.
 • Vilket material är expansionsblåsan i Protector tillverkad av? Den består av två plastlager, ett lager polyamid och ett lager polypropen.
 • Innehåller BD PhaSeal™ latex? Nej, alla komponenter är latexfria.
 • Innehåller BD PhaSeal™ PVC? Samtliga BD PhaSeal™ komponenter som säljs på den svenska marknaden är PVC-fria förutom Secondary Set C61, 515302, som innehåller DEHP-fri PVC.
 • Innehåller BD PhaSeal™ silikon? Ja, Injector Luer Lock N35 innehåller ett medicinskt godkänt silikonmaterial, som inte kommer i direkt kontakt med läkemedlet under normal användning.
 • Vilket material är membranen tillverkade av? TPE (Termo Plastic Elastomer).

 

Allmänna frågor

 • Är BD PhaSeal™ patenterat? BD PhaSeal™ skyddas av ett flertal patent.
 • Hur lång tid tar det för hälsovårds- och apotekspersonal att lära sig BD PhaSeal™ och komma upp i samma arbetstakt som tidigare? Man får räkna med att det tar ungefär en till två veckor innan personalen har vant sig vid BD PhaSeal™ och kan arbeta lika snabbt som tidigare. Poirier et al. rapporterar 2004 i Journal of Oncology Pharmacy Practice att “apotekspersonalen kunde komma upp i samma arbetstakt för beredning som innan försöket efter några timmars övning i säkerhetsbänk. Sjuksköterskorna behövde ett par dagar på sig för att lära sig det nya sättet att administrera. Under slutet av den andra veckan arbetade apotekspersonalen och sjuksköterskorna lika snabbt med beredning och administrering som innan försöket”.
 • Vad är det för skillnad mellan BD PhaSeal™ och en s.k. Chemospike? BD PhaSeal™ är ett slutet system med torra anslutningar och expansionsblåsa för att mekaniskt kapsla in partiklar, aerosoler och läkemedel i gasfas. BD PhaSeal™ möjliggör att all hantering kan ske utan kontakt med omgivande miljö.
 • Hur steriliseras BD PhaSeal™? Alla produkterna steriliseras med etylenoxid.
 • Går det att få ut allt läkemedel från flaskan med BD PhaSeal™? Ja, när de sista millilitrarna aspirerats går det att dra tillbaka Injector-kanylen för att minimera den resterade läkemedelsvolymen i flaskan.