BD PhaSeal™


BD PhaSeal™ - Ett unikt koncept | Klinisk dokumentation | Säker läkemedelshantering
| Frågor & svar  | Veterinärer

 

Systemets komponenter

BD PhaSeal™ består av produktkategorierna Protector, Injector, Connector, produkter för infusion och tillbehör. Inom varje kategori finns anpassade produkter som gör systemet kompatibelt inom de flesta områden.

 

 

 

BD PhaSeal Komponenter

BD PhaSeal Protector

 

BD PhaSeal™ Protector


Säkerhetsprodukter för sluten beredning av läkemedel i injektionsflaska.

Klicka här för att läsa mer...

BD PhaSeal Injector

 

BD PhaSeal™ Injector


Säkerhetsprodukter med inkapslad kanyl för sluten läkemedelsöverföring.

Klicka här för att läsa mer...

BD PhaSeal Administrering

 

BD PhaSeal™ Connector


Säkerhetsprodukter för sluten administrering av injektion eller infusion.

Klicka här för att läsa mer...

 

BD PhaSeal™  produkter för infusion

Säkerhetsprodukter för sluten administrering via infusion.

Klicka här för att läsa mer...

 

BD PhaSeal Accessory Products

BD PhaSeal™ tillbehör

Klicka här för att läsa mer...