BD PhaSeal™


BD PhaSeal™ - Ett unikt koncept | Klinisk dokumentation | Säker läkemedelshantering
| Frågor & svar  | Veterinärer

 

BD PhaSeal™ – ett unikt koncept

BD PhaSeal™ använder en patenterad dubbelmembranteknik som säkerställer läckagefria
till- och frånkopplingar genom hela berednings- och administreringskedjan.

BD PhaSeal™ har även en unik tryckutjämningsfunktion. Expansionskammaren förhindrar att över- eller undertryck uppstår vid beredningen utan att ventilera till omgivningen. Det toxiska läkemedlet förblir inneslutet. Vätskeläckage såväl som spridning av läkemedel i form av partikel, aerosol eller gas förhindras.

 

 

BD PhaSeal Konceptet

Systemets komponenter

Protector, Injector, Connector, produkter för infusion och tillbehör
Klicka här för att läsa mer...

 

Så här använder du BD PhaSeal™

Här kan Du ladda ned användaranvisningar
Klicka här för att läsa mer...