BD PhaSeal™


BD PhaSeal™ - Ett unikt koncept | Klinisk dokumentation | Säker läkemedelshantering
| Frågor & svar  | Veterinärer

BD PhaSeal™ för veterinärer

 

BD PhaSeal for Veterinary Clinics

Med BD PhaSeal™ vet du att du är säker.

Sällskapsdjur förtjänar bästa möjliga omvårdnad och inom denna vård förekommer behandling med cytostatika och andra toxiska läkemedel.

I dessa fall förtjänar veterinärer och övrig personal det bästa skyddet. Även enstaka exponering för vissa typer av läkemedel, t.ex. cytostatika, kan innebära en hälsorisk.

BD PhaSeal™ är ett kliniskt dokumenterat slutet systemet för att hantera toxiska läkemedel. Med BD PhaSeal™ vet du att du är säker.

En tysk studie som genomförts på en veterinärmottagning visade på reducerade mängder av cytostatika i arbetsmiljön genom att använda BD PhaSeal™. Studien är utförd av  Kandel-Tschiederer et al och publicerades i Veterinary Record i juni 2010. Läs mer...