BD BYGGER VIDARE PÅ SINA INVESTERINGAR I KINA

Under BD:s första tid konstaterade dess ledare att import av medicintekniska produkter från Europa var mindre fördelaktigt än att tillverka dem i USA för det inhemska läkaryrket. Därpå följde investeringar i infrastruktur, inköp av verktyg och anställning av utbildad personal. Denna framgångsrika affärsmodell tillämpas idag av BD i Kina.

Sedan 1994, då representationskontor etablerades i Kina, har landet varit i fokus för BD:s växande investeringar med tre produktionsanläggningar i Suzhou i provinsen Jiangsu, med tillverkning av produkter från katetrar och insulinpennor till snabba diagnostikprodukter för influensa- och virusinfektioner. Nästan 3 000 anställda finns inom ledning, produktion och försäljning.

Idag tar BD nästa steg genom att öppna ett nytt forsknings- och utvecklingscentrum (FoU) i Suzhou. Dess kärnuppdrag omfattar strategisk innovation och utveckling av nya produkter, optimering av produktportföljen och stöd för lokalt registrering av nya produkter. På FoU-centret kommer forskning, experiment och tillämpningen av forskningsresultat i produktion att genomföras.

James Deng, Senior Vice President and General Manager of BD Greater China addresses attendees at the new R&D Center opening and prefillable component production line ground breaking ceremonies.
James Deng, senior vice verkställande direktör och affärschef för BD Storkina, vänder sig till de närvarande vid öppningsceremonin för det nya FoU-centret och den banbrytande produktionslinjen av förifyllda komponenter.

Suzhous FoU-center går samman med en liknande BD-anläggning i Shanghai, där fokus ligger på att identifiera de behov som lokala yrkesgrupper och patienter inom hälsovården har. Dessutom banar BD ny mark i Suzhou i syfte att tillverka förifyllda sprutkomponenter som stöd för den snabbt växande kinesiska marknaden för farmaceutiska produkter och för att tillgodose de kinesiska patienternas och de farmaceutiska företagens behov av förifyllda sprutkomponenter.

Vid en bandklippningsceremoni och rundtur på den nya FoU-anläggningen närvarade BD-ledare från USA, Storasien och Storkina tillsammans med kinesiska regeringstjänstemän, och många BD-kunder. James Deng, senior vice verkställande direktör och affärschef för BD Storkina sa: ”Sedan 1994 har BD byggt upp ett lokalt, högkvalitativt multinationellt företag och växt tillsammans med den kinesiska hälsovårdsbranschen. Att BD har förtroende på den kinesiska marknaden beror på att vi fortsätter investera i FoU-centret och produktionslinjen.”

Jason Hwang, FoU-chef, Storkina sa: ”Innovationer har drivit BD:s tillväxt i mer än ett sekel genom en teknikintegration och ett fokus på hälsovårdsbehov som inte tidigare utnyttjats. Det kinesiska FoU-centret har som mål att stödja vår starka tillväxt i Kina med nya lösningar som bemöter lokala kunder och patienters ej tillgodosedda behov på denna stora och dynamiska marknaden.”

Louis Yuan, affärschef för faramceutiska system, BD Kina, anmärkte: ”Lokal produktion möjliggör en mer flexibel produktleverans och att kunder får en lämplig kundservice. Vi förväntar oss att skapa värde för såväl utvecklingen av kinesiska faramceutiska företag och branschen som helhet.”

BD:s grundare skulle säkert godkänna.


Biologi
Analytisk kemi
Chromatography