HEIDELBERGS UNIVERSITETSJUKHUS INSTALLERAR SYSTEM FÖR TOTAL LABBAUTOMATISERING

När en institution för högre utbildning, som är flera hundra år, och ett företag som testar gränserna för diagnostik går samman i syfte att omdefiniera verktygen för mikrobiologisk diagnostik blir resultatet att hälsovärlden utvecklas.

Inauguration of Laboratory (from left): Silvia Hardenbol, Business Director Central Europe, BD Life Sciences - Diagnostic Systems; Patrick R. Murray, PhD, Sr. Director, Worldwide Scientific Affairs, BD Life Science - Diagnostic Systems; Irmtraut Gürkan, Business Director, University Hospital Heidelberg; Prof. Dr. Klaus Heeg, Medical Director, Department of Medical Microbiology and Hygiene; Prof. Guido Adler, Chief Medical Director and Chairman of the Board.
Invigning av laboratoriet (från vänster): Silvia Hardenbol, affärschef Centraleuropa, BD Life Sciences - diagnostiska system; Patrick R. Murray, fil.dr, senior chef, Worldwide Scientific Affairs, BD Life Science - diagnostiska system; Irmtraut Gürkan, affärschef, universitetssjukhuset i Heidelberg; prof. dr Klaus Heeg, medicinsk chef, avdelningen för medicinsk mikrobiologi och hygien; prof. Guido Adler, förste medicinske chef och styrelseordförande.

I samarbete med BD i Tyskland har Heidelbergs universitetssjukhus köpt ett BD Kiestra™-system för total labbautomatisering (TLA) till sitt mikrobiologiska laboratorium. BD Kiestra™-systemet innebar ett tillfälle för såväl BD som Heidelbergs universitetssjukhus att visa sig själva som innovativa partners i en satsning för att minska infektioner på sjukhus genom att upptäcka och analysera mikrober snabbare och på så sätt inleda en passande behandling på ett lämpligt sätt. Detta är inte enbart i patienternas intresse – det reducerar sjukhusvistelsen och den påfrestning som infektioner kan innebära för dem – det reducera också infektionskostnaderna för hela hälsovårdssystemet.

Öppnandet av BD Kiestra TLA-system var också starten för ett annat initiativ för BD och Heidelbergs universitetssjukhus: En studie som ska undersöka hur automatisering kan bidra till att förebygga spridningen av mikrober på sjukhuset och förbättra hanteringen av antibiotikaresistens. Båda är kärnutmaningar som medicinska inrättningar i Tyskland står inför.

Dr Klaus Heeg, medicinsk chef för Institutet i medicinsk mikrobiologi och hygien, tog upp den aktuella infektionssituationen på sjukhus och antibiotikaresistens i Tyskland. ”Om vi kan korta tidsramen för identifieringen av den exakta infekitonsorsakade bakterien, kan vi starta en lämplig behandling tidigare. Vi kan också isolera infekterade patienter tidigare som medför reducerad smittrisk till andra och avsluta isoleringen när de är friska. Vi vet från studier att en tidig påbörjande av en passande behandling efter en diagnos reducerar utveckling av allvarlig och varaktig infektion såväl som tiden det tar för patienten att tillfriskna kortas. Det är dessa mål vi ska arbeta mot under de kommande två åren.”

Irmtraut Gürkan, rörelsechef på Heidelbergs universitetssjukhus sa: ”Om en diagnos inte är klar måste patienten isoleras, vilket innebär en ansträngning på avdelningens verksamhet och begränsar dess förmågor. Snabb diagnos är därför ekonomisk. Utan automation kan den enorma efterfrågeökningen på laboratorier endast hanteras genom ökade personalresurser.”