BD UTRUSTAR INDIENS ALLMÄNMEDICINARE MED DIAGNOSTIKA VERKTYG

Tuberkulos (TBC) är en luftburen smitta som angriper främst lungorna men de flesta organ kan drabbas, till exempel lymfkörtlar, skelett och tarm. Sedan 2014 har sjukdomen krävt en miljon människors liv världen över.1 I Indien har TBC uppnått proportioner som kan liknas vid epidemiska utbrott. Dessutom multiresistenta stammar av tuberkulosbakterien (MDR TB) har gjort standardbehandlingen ineffektiv och innebär svåra utmaningar för Indiens hälsovård.

Dr Bharti Malhotra har ägnat sin medicinska karriär åt att bekämpa TBC i mer än 20 år såväl i det mikrobiologiska laboratoriet som i klassrummet på Sawai ManSingh (SMS) medicinska högskola i Jaipur Rajasthan i Indien. Dr. Bharti Malhotra är Seniorprofessor i Mikrobiologi och Dekan vid Medicinskt fakulteten. Hon är framstående samordnare i avancerad forskning vid TBC-laboratorium, infektionskontroll och TBC-behandling i sitt område.

Dr. Bharti Malhotra monitors samples in the microbiology lab
Dr Malhotra sammanfattar det bra när hon säger: ”Vi tackar BD av hela vårt hjärta som har bidragit till kampen mot TBC.”

Under 2004 köpte SMS sjukhuset automatiserade system för blododling, TBC-odling och sensitivitetstest, och valde då BD BACTEC™ 9120 och BD MGIT™ 960. Dr Malhotra mottog stolt BD MGIT 960 på sitt laboratorium och var ”överlycklig över att odla prover på Mycobacterium tuberculosis på några få dagar, vilket tidigare hade tagit flera veckor” och hennes personal var glada över att kunna rapportera multiresistenta TBC inom några få veckor.

I tillägg till laboratoriets ökade effektivitet berömde dr Malhotra också det stöd som erbjöds av BD, inklusive personalutbildning och seminarier. Hon berättar att då reparationer behövdes: ”öppnade BD sitt lager på en söndag och ingenjörer arbetade dag och natt för att laga vår maskin”.

Liquid culture is a key component of the BD MGIT system.
Flytande kultur är en nyckelkomponent i BD MGIT-systemet.

Dr Malhotras erfarenhet av BD är inte ovanlig. Kvalitet, effektivitet och prestanda är viktiga egenskaper för medicinska utrustningar. Att stoppa spridningen av tuberkulos som huvudmål i Indien och som kvitto på BD:s löfte att förbättra och föra världshälsan framåt hålls, har vi samlats in en serie av berättelser från de bästa mikrobiologerna i landet.

Dr. Malhotra sums it up well when she says, “We wholeheartedly thank BD for its contribution in the fight against TB.”


1Global Health Observatory data – Tuberculosis (TB). World Health Organization Web site. Published 2016. Accessed August 4, 2016.