HJÄLPER TILL ATT FÖRBÄTTRA NSULINBEHANDLING I KINA

För de flesta människor är sjukvård en personlig sak, som en patient går igenom och en yrkesutbildad utövar. För en särskild grupp av individer som specialiserar sig inom hälsoekonomisk forskning kan dock erfarenheten beröra ett helt land. BD använder ett nätverk av högutbildade personal som söker reda på platser där hälsovården kan dra nytta av att ta till sig bevisade metoder och presenterar bevis som stödjer sådana metoder för de högt uppsatta personer hos myndigheterna.

Diabetes patients practicing injection techniques.
Diabetespatienter som tränar på injektionsmetoder.

Ett exempel på detta är just nu på gång i folkrepubliken Kina. För mer än två år sedan samlades ett tvärfunktionellt team från BD-teamet — med representanter för medicinska frågor, marknadsföring, princip om allmännyttan och myndighetskontakter —för att överväga en strategi för att påskynda införandet av pennålar för insulinpennor i Kina. För att uppnå detta mål krävdes en ny bedömning och anpassning av myndigheternas ersättningspolicy för pennålar.

Preparing an insulin pen.
Preparation av en insulinpenna.

För att underlätta evidensbaserade diskussioner skapade gruppen verktyg för fältkommunikation avsedda för ersättningsintressenter på nationell, regional och stad nivå. BD i Kina investerade även i en regional ledare för hälsoekonomi och resultatforskning för att ytterligare förbättra det tvärfunktionella samarbetet. Teamet presenterade nya studier i samarbete med avdelningen för medicinska frågor, inklusive den första kliniska studien inom hälsoekonomi och resultatforskning med fokus på den börda som lipohypertrofi medför kliniskt och kostnadsmässigt. Lipohypertrofier är insulinstimulerade tillväxt av underhudsfettet, även kallade "fettkuddar" och känns som förhårdnade svullnader i underhuden och orsakas av upprepde subkutana insulininjektioner. Tillståndet kan påverka hur lång tid en insulininjektion tar eller hur komplett den är, vilket kan åtgärdas genom att utbilda patienterna i att rotera injektionsstället.


Hälsoekonomi och resultat forskargruppen – från höger och vänster: Doreen Dong (medicinska angelägenheter) Lichun Jiang (diabetesvård); Xiaoxiao Ren (offentliga angelägenheter och kommunikation); Anita Wei (offentliga angelägenheter och kommunikation); Shirley Xia (statsangelägenheter); Danny Chu (diabetesvård); Julia Liu (offentliga angelägenheter och kommunikation); Steven Wei (medicinska angelägenheter); Benson Hu (forskning och utveckling); Arthi Chandran (Hälsoekonomi och resultatforskning); Fiona Wang (diabetesvård).

En annan utmaning för hälsoekonomi och resultatforskargruppen har varit att motverka återanvändning av nålar för insulininjektioner. En undersökning utförd i Kina 2013 på ett urval av 3 393 patienter visade att 80 % brukade använda samma nål tre gånger för att spara pengar.1 En studie om återanvändning förbereddes, i vilken det gavs övertygande data om pennålsersättningens budgetpåverkan. Fler kommunikationsverktyg tillverkades och presenterades vid ett möte för beslutsfattare och intressenter på nationell, regional och kommunal nivå.

Som ett resultat av detta samarbete och dess evidensbaserade stöd godkändes en ny ersättningspolicy för produkter inom diabetesvård i provinserna Jiangsu och Hebei, med både potential för förbättrad tillgång och leverans för tusentals diabetespatienter och potentiella besparingar på leverantörssidan. Hälsoekonomi och resultat forskargruppens arbete och dess funktionella samarbetspartners i Kina fortsätter eftersom succén med policyanpassning öppnar upp för möjligheter i fler provinser över hela landet, med 80 miljoner människor som redan får ta del av de nya policyn.

1T Liu, B Cui, J Zhong, Z Zhao, K Yu, L Tao, X Ren. Situation and Impact of Insulin Pen Needle reuse for Patients with Diabetes in China