FARMACEUTSTUDENTER FINSLIPAR SIN SKICKLIGHET PÅ BD

Den farmaceutiska vetenskapen, som har en lång och rik historia inom sjukvården, närmar sig snabbt en viktig och kritisk punkt när nya tekniker och en djupare förståelse av medicinska egenskaper driver farmaceuter mot frontlinjen för patientcentrerad vård, övervakning av läkemedelsbehandling och positiva interventionsresultat. På Fairleigh Dickinson-universitetet är man medveten om detta och har utvecklat ett fyraårigt farmaceutprogram på sitt universitet Florham i New Jersey.

Tjugosex studenter från FDU farmaceutprogrammets årskurs 2016 har utvidgat sin didaktiska kursplan genom att fullfölja olika avancerade farmaceutpraktiker (APPE) under sitt sista år genom att rotera på olika laboratorier på BD. Vidhi Patel, Vishnu Patel, Ankit Patel och Amy Huang handleddes av Barbara Rossi, kandidat i vårdvetenskap, master och assisterande dekan för praktisk utbildning, tillsammans med andra högt uppsatta akademiker på BD. ”Jag hade flera möjligheter att interagera med andra kolleger på BD inom forskning, marknadsföring och kommunikation,” konstaterade Vishnu Patel, medan Amy Huang gjorde observationen: ”Praktikrotationen på BD gjorde att jag kände mig delaktig i företagets innovationer inom medicintekniska produkter och system”.

FDU Pharmacy Candidates Vidhi Patel, Amy Huang, Vishnu Patel and Ankit Patel pore over materials during their APPE rotations at BD Headquarters.
Här sitter FDU:s farmaceutkandidater Vidhi Patel, Amy Huang, Vishnu Patel och Ankit Patel och fördjupar sig i material under sin APPE-rotation på BD:s huvudkontor.

APPE-programmet berör endast en del av den 75-åriga relationen mellan BD och Fairleigh Dickinson-universitetet. Att skolan grundades 1942 beror till stor del på det generösa finansiella och materiella stöd som grundarna av BD gav. Namnen Becton och Dickinson har haft en hedersplats medan skolan utvecklades och tog sig an nya studieområden. FDU:s skola för sjuk- och hälsovård kom till tack vare Henry Bectons sponsring 1993 och nyligen introducerades ett doktorandprogram med stöd från BD.

BD CEO Vince Forlenza accepts a gift and thanks from Michael Avaltroni, Dean of the FDU School of Pharmacy.
BD:s vd Vince Forlenza tar emot en gåva och tackas av Michael Avaltroni, dekan på FDU:s farmaceutskola.

Via en donation på en miljon dollar till FDU från Vince Forlenza, BD:s ordförande och koncernchef, utvidgades farmaceutskolan 2015 med inrättningen för utbildning inom sterilblandning tillsammans med utrustning och materiel. ”Utbildningslaboratoriet för simulerad sterilblandning är en unik, modern inrättning som ger våra studenter, vårt fakultet och våra partners en fantastisk möjlighet att lära i en fördjupad, interaktiv miljö när de exponeras för ett tvärsnitt av tekniker och utrustning”, sa Michael Avaltroni, dekan på farmaceutskolan.

BD:s investering i FDU:s farmaceutskola har gett utdelning för studenterna. ”Den totala valerfarenheten med BD:s APPE gav mig en helt annan syn på hur en farmaceut kan bidra positivt med sin expertis till ett BD-team med olika funktioner”, som Ankit Patel uttrycker det.