Antimikrobiyal Dirençi Hedef Alan Kamul-Özel Sektör İşbirliği

BD, bir grup Antimikrobik Direnç (AMR) uzmanını bir araya getirmeye yardımcı olmak için küresel düzeyde çaba sarf etmektedir.

Nis 3, 2017


Bakterileri, virüsleri, parazitleri ve mantarları öldüren antibiyotikler modern tıbbın önemli bir dayanak noktasıdır. Antibiyotiklerin keşfi sağlık alanında bir devrim yaratmıştır. Ancak yeni ilaçların kısıtlı gelişimi, onlarca yıldır insanlar üzerinde yaygın olarak kullanım ve bu ürünlerin tarım sektöründe uygulanması, bazı mikropların hayat kurtarıcı bu ilaçlara direnç kazanmasına neden olmuştur.

Kısa süre önce New York’ta toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, dünya liderleri antimikrobiyal ilaçlara dirençli enfeksiyonların frenlenmesi konusuna verdikleri önemi göstermek için bir günlerini antimikrobiyal direnç (AMD) konulu üst düzey toplantısına ayırmışlardır. Toplantıda söz alan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, AMD’nin insan sağlığı, sürdürülebilir gıda üretimi ve gelişim konusunda esaslı ve uzun dönemli bir tehdit teşkil ettiğini belirtmiştir.

21 Eylül’de, yani AMD konulu BM üst düzey toplantısının yapıldığı gün, BD Birleşmiş Milletlerde AMD konulu bir kahvaltıya eş evsahipliği yapmıştır. Bu etkinlikteki paydaşlar arasında UNAIDS, Birleşmiş Milletler 2030 Hedefleri ve Sıtma için Özel Delege Dairesi, Birleşmiş Milletler Tüberküloz için Özel Delege Dairesi, Birleşik Krallık Bazlı Antimikrobiyal Direnç İncelemesi ve Birleşik Krallık’ın Birleşmiş Milletler Misyonu yer almıştır. Etkinlik, BD’nin kısa süre önce kurulan AMD ekibi ile birlikte çalışan bu ortak kurumlar tarafından düzenlenmiştir.

Office of the UN Secretary General's Special Envoy for health agenda 2030 and for malaria

United Kingdom Mission to the United Nations

UN Aids logo

United Nations Nations Unies Logo

BD logo

Birleşmiş Milletler etkinliğinin açılışı BD Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Küresel Sağlık ve Gelişim Departmanı Başkanı Gary Cohen tarafından yapılmıştır. Etkinlikteki uzman konuşmacılar ve panel katılımcıları AMD konusundaki global uzmanlardan oluşmuştur. Konuşmacılar arasında alt sırada soldan sağa doğru İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Profesör Dame Sally Claire Davies, AMD İncelemesi Başkanı ve Birleşik Krallık Hazine Sekreteri Lord Jim O’Neill, ABD Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezleri Müdürü Dr. Thomas Frieden ve Japonya Sağlık, Çalışma ve Yardım Bakanı Yasuhisa Shiozaki (resimlerde yer almamıştır) bulunmaktadır.

Professor Dame Sally Claire Davies, Chief Medical Officer, England

Profesör Dame Sally Claire Davies

Lord Jim O'Neill, Chair of the AMR Review and U.K. Commercial Secretary to the Treasury

Lord Jim O'Neill

Dr. Thomas Frieden, Director, U.S. Centers for Disease Control and Prevention

Dr. Thomas Frieden

Bu konuşmacılara ek olarak, BD Global Sağlık Departmanı Başkan Yardımcısı Renuka Gadde tarafından seçkin bir AMD uzman paneli hazırlanmış ve yönetilmiştir. Panel katılımcıları arasında AdvaMedDx Genel Müdürü Andrew Fish, Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu (LSHTM) Profesörü ve Tanısal Araştırmalar Başkanı ve Uluslararası Tanı Merkezi (IDC) Müdürü Dr. Rosanna Peeling, Hastalık Dinamikleri, Ekonomi ve Politika Müdürü Dr. Ramanan Lacminarayn, Ulusal Alerjik ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIH) Bakteriyoloji ve Mikoloji Branş Başkanı Dr. Dennis Dixon ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Global Sağlık Dairesi Birinci Başkan Yardımcısı Dr. John Nkengasong yer almıştır.

BD, bu küresel mücadele içinde aktif bir rol oynamak için stratejik bir pozisyona sahiptir ve üç özel alanda katkıda bulunabilir:

  • Sağlık bakımı ile ilişkili ortamlarda enfeksiyon önleme ve kontrolü
  • Doğru & hızlı tanı ve etkin tedavi kararlarını desteklemek için diagnostik testler
  • Antibiyotiklerin doğru ve akılcı şekilde kullanılması konusunda denetim ve raporlama

Lord O’Neill tarafından yönetilen Antimikrobiyal Direnci İncelemesi’nin kısa süre önce yayınlanan nihai raporunda, kamu sağlığını etkileyen bu tehdit nedeniyle dünya genelinde görülen ölüm vakalarında yüksek bir artış olduğu ve önlem alınmadığı takdirde 2050 yılına kadar her yıl 10 milyona yakın insanın hayatını kaybedeceği açıklanmıştır. Bu durum, günümüz ile 2050 arasındaki dönemde küresel ekonomik üretkenlikte 100 trilyon dolarlık bir kaybı da beraberinde getirebilir. Bu önemli sağlık riski tüm dünyayı etkileyen bir durumdur ve önde gelen gelişim mücadeleleri arasında yer almaktadır.

Antimikrobiyal direnç yayılımının kaynak noktası sağlık bakımının kendisi haline gelmiştir. Klinik ve laboratuvar uygulamalarındaki gelişmeler, tıp teknolojilerinin etkin kullanımı ve yaygınlaştırılması ile bir araya getirildiğinde, antibiyotiklerin doğru ve akılcı şekilde kullanımını sağlamaya ve hasta risklerini azaltıp dirençle ilgili maliyetleri düşürmeye yardımcı olabilir.

Gittikçe büyüyen ilaç direncinin durdurulması ve tersine çevrilmesi isteniyorsa, bu mücadelenin geniş kapsamlı olması için kamu ve özek sektör kaynaklarının ve girişimlerinin ortak kullanımı şarttır.

Renuka Gadde konuyla ilgili, “AMD’nin tek bir çözümü yok ve zorluklar birden fazla katılımcı tek bir AMD gündemi çerçevesinde birlikte çalışmadıkça çözülemez” diyerek BD’nin konuyla ilgili çözüm yaklaşımını ifade etmiştir.