İNSÜLİN TEDAVİSİ ÇİN'DE GELİŞİYOR

Çoğu insan için, sağlık hizmeti hasta tarafından deneyimlenen ve bir uzman tarafından uygulanan kişisel bir durumdur. Ancak, Sağlık Ekonomisi ve Sonuç Araştırması (HEOR) alanında uzmanlaşmış kişiler için, bu deneyim tüm bir ülkeyi etkileyebilir. BD'nin yüksek seviyede eğitim almış çalışanları, sağlık hizmeti sağlayıcılarının maksimum ölçüde faydalanması için kanıtlanmış uygulamaların benimsendiği ve bu gibi uygulamaları destekleyen kanıtların en yüksek yetki mercilerine sunulduğu yerleri daima arayıp gözetmektedir.

Diabetes patients practicing injection techniques.
Enjeksiyon tekniklerini uygulayan diyabetli bireyler.

Bu faaliyetin bir örneği Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki gelişmedir. İki yıldan uzun bir süre önce, medikal işler, pazarlama, kamu ilişkileri ve hükümet ilişkilerini temsil eden bir işlevler arası BD ekibi oluşturularak Çin'deki insülin kalem iğnesi pazarına erişimi hızlandıracak bir strateji üzerinde çalıştı. Bu hedefe ulaşmak için hükümetin kalem iğneler için geri ödeme politikasının yeniden değerlendirilip ayarlanması gerekiyordu.

Preparing an insulin pen.
İnsülin kalemi hazırlanması.

Kanıta dayalı tartışmaları kolaylaştırmak için, BD ekibi ülke, il ve ilçe seviyesinde geri ödeme paydaşlarını hedef alan saha iletişim araçları oluşturdu. BD Çin'de ayrıca işlevler arası işbirliğini daha da artırmak için bölgesel bir HEOR liderine yatırımda bulundu. Ekip, lipohipertrofinin (birçok deri altı insülin enjeksiyon bölgesinde fazla yağ birikmesiyle oluşan cilt altındaki yumruyu ifade eden bir komplikasyon) klinik ve maliyet yüküne odaklanan ilk Klinik HEOR Çalışması da dahil Medikal İşler ile işbirliği halinde yeni çalışmalar başlattı. Bu komplikasyon, insülin tedavisinin etkisinin değiştirebilir; ki bu, enjeksiyon bölgesi rotasyonu konusunda hastaların eğitilmesi yoluyla azalabilecek bir sorundur.


HEOR Ekibi - soldan sağa: Doreen Dong (Medikal İşler); Lichun Jiang (Diyabet); Xiaoxiao Ren (Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim); Anita Wei (Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim); Shirley Xia (Hükümet İlişkileri); Danny Chu (Diyabet); Julia Liu (Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim); Steven Wei (Medikal İşler); Benson Hu (Araştırma ve Geliştirme); Arthi Chandran (HEOR); Fiona Wang (Diyabet).

HEOR grubu için bir diğer zorluk insülin enjeksiyonu için iğnenin birden fazla kez kullanılmasından vazgeçirmek oldu. 2013 yılında Çin'de yapılan ve 3.393 hastadan oluşan örnekleme sahip anket çalışması, hastaların %80'inin maliyet tasarrufu için aynı iğneyi üç defa kullanmaya alışkın olduğunu gösterdi.1 Sonucunda, kalem iğnesinin geri ödemesinin bütçesel etkisi konusunda ikna edici veriler sağlayan bir tekrar kullanım çalışması hazırlandı. İlave iletişim araçları üretildi ve karar alıcılar, ulusal paydaşlar, il ve kuruluşlar genelindeki paydaşlarla yapılan toplantıda sunuldu.

Bu işbirliği ve kanıta dayalı savunmanın sonucunda, Jiangsu ve Hebei illerinde binlerce diyabetli bireyde iyileştirilmiş erişim ve teslimat potansiyelinin yanı sıra tedarikçi açısından da potansiyel ekonomilerle diyabet bakım ürünleri için yeni bir geri ödeme politikası onaylandı. HEOR ekibinin ve Çin'deki işlevsel işbirlikçilerinin çalışması yeni politikalardan halihazırda faydalanan 80 milyon "hayat" ile benimsenen politikanın başarısı ülke genelindeki yeni illerde fırsatlar sağladıkça devam ediyor.

1T Liu, B Cui, J Zhong, Z Zhao, K Yu, L Tao, X Ren. Situation and Impact of Insulin Pen Needle reuse for Patients with Diabetes in China