Práce s nebezpečnými léky

Prostudujte si rizika spojená s expozicí nebezpečným lékům - jsou prostudovaná, zdokumentovaná a velice reálná

Asi 8 milionů pracovníků ve zdravotnictví v USA, včetně lékárníků, lékařů a jiných zdravotnických oborů, může být dle CDC vystaveno nebezpečným lékům.1 Tato expozice je spojena s rizikem krátkodobých a dlouhodobých zdravotních problémů, jako jsou bolesti hlavy, ztráta vlasů, nevolnost, poškození orgánů, reprodukční problémy,2 narušení vývoje, genetické problémy, a dokonce rakovina.3

Zdravotnická pracoviště musí v rámci prevence těchto rizik dodržovat nové a zavedené normy, guidelines a doporučení. Dle plánovaných změn vyplývajících z dokumentu USP General Chapter <800> Nebezpečné léky – Při práci v klinickém prostředí by měla zdravotnická pracoviště při manipulaci s nebezpečnými léky používat uzavřený systém k přenosu léků (CSTD), pokud to umožňuje forma přípravku. CSTD je také nutné použít při aplikaci antineoplastických nebezpečných látek, když to léková forma umožňuje.4

Proč bezpečnost při práci s nebezpečnými léky BD?

Při výběru řešení CSTD je nutné zajistit ochranu vašeho týmu. Víme, že to není váš jediný cíl. Se systémem BD PhaSeal™, systémem Texium™ a širokým spektrem služeb navržených ke snížení rizika expozice nebezpečným látkám můžete získat individualizované řešení, které vyvažuje bezpečnost, efektivitu a náklady.


 BD-2062 (3/17)

Literatura
  1. Centra pro kontrolu a prevenci onemocnění (CDC). Expozice nebezpečným lékům ve zdravotnictví. Internetové stránky Národního institutu pro pracovní bezpečnost a zdraví (NIOSH). http://www.cdc.gov/niosh/topics/hazdrug. Z 23. 2. 2017
  2. Connor TH, Lawson CC, Polovich M, McDiarmid MA. Reproductive health risks associated with occupational exposures to antineoplastic drugs in health care settings: a review of the evidence. J Occup Environ Med. 2014;56(9):901-910.
  3. Hansen J, Olsen JH. Cancer morbidity among Danish female pharmacy technicians. Scand J Work Environ Health. 1994;20(1):22-26.
  4. Konvence pro lékopis USA <800> Nebezpečné léky – Manipulace ve zdravotnictví. https://www.usp.org/sites/default/files/usp_pdf/EN/m7808.pdf. Aktualizováno 1. 12. 2014. Z 23. 2. 2017

Tato stránka používá cookies. Pokud kliknete na přijetí cookies, všechny cookies se zapíší. Pročtěte si prosím naši politiku používání cookies a konfigurujte cookies podle svých zkušeností.