Prevence infekcí

Vyřešte infekci. Mějte situaci pod kontrolou.

Naše produkty ke kontrole a prevenci infekcí zajišťují systematický a cílený přístup k řešení nozokomiálních infekcí. Nabízíme také dohled a kontinuální vzdělávání, čímž napomáháme snížit riziko infekce, snížit náklady a zlepšit péči o pacienty.